מביעים דעה

דף הבית >> מביעים דעה
חברים , כאן המקום לכתוב ולהעלות דיעות על כל מה שמציק ומסעיר אתכם- פוליטית, אזרחית,אישי...כתבו הכל ואנו נערוך ונפרסם במדור ללא כל צנזורה...כיתבו בשימכם המלא או בשם עט, אולם בקשה אחת קטנה לנו אליכם: אנא כתבו בשפה נקייה וללא השמצות אישיות או האשמות לא מוכחות כלפי זה או אחר...
----------------------------------------
08.12.2014יום הוקרה לנכי ופצועי צה"ל  ?!
 
או במלים אחרות : אין גבול לציניות הנבחרים בבית המחוקקים שלנו בבקשם להסתיר את ערוות המדינה ונבחריה בהמשך הפקרת לוחמים פצועים נכי צה"ל בשטח.
כהסבר להצעת החוק נכתב ע"י יוזמי החוק :
הצעת החוק מבקשת להביע תמיכה באנשים שנלחמו עד כדי הקרבת חייהם למען המדינה ולהעלות על נס את תרומתם החשובה. על פי ההצעה, הממשלה תציין את יום ההוקרה באמצעות הצגת דין וחשבון המציג את מצבם, הכנסת תייחד דיוניה במליאת הכנסת ובוועדותיה לטיפול בנושא, ומוסדות המדינה יציינו את יום ההוקרה תוך קיום פעולות שונות שיעלו על נס את ערכי מסירות הנפש והגבורה של נכי ופצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה.
אין זריית חול גדולה מזאת בעיני הציבור , מאשר האמירות הצבועות שאין מאחוריהן דבר המוצהרות לעיל !
סקטור הלוחמים הפצועים נכי צה"ל, אשר תרם יותר מכל אחד אחר מגופו ונפשו למען ההגנה על העם והמולדת ועל נבחרי העם ששלחו אותו למלחמות , הינו הסקטור הבלתי נחשב והטורדני ביותר של נבחרינו היקרים.
אין גוף במדינה , זניח יותר או זניח פחות : איכרים , בעלי מלאכה , קבלנים ,מגדלי פרחים ,קשישים ומי לא , אשר חברי כנסת לא הקימו עבורם שדולה בכנסת.רק לנכי צה"ל לאף אחד מחברי הכנסת אין זמן או רצון להקים שדולה בכנסת.
מאה אלף נכי צה"ל :
כיום נמנים על הסקטור המוגדר נכי צה"ל מ-10% נכות ומעלה , מאה אלף חברים.כמחצית מתוך הציבור המוגדר כנכי צה"ל הינם לוחמים פצועים , אשר נפגעו במלחמות , מבצעים , אימונים או במהלך שירותם הצבאי.
עם הכרתם כנכי צה"ל נשללת מיידית מהלוחמים תעודת הלוחם שברשותם ומצמידים אותם לתעודת נכה חסרת זהות וייחוד.
כמחצית מאלה הנושאים תעודת נכי צה"ל ומוכרים כנכי צה"ל הינם פקידים ועובדי שירותים , אשר קבעו את צה"ל כמקום העבודה שלהם ולעת פרישתם תבעו על נכות כזאת או אחרת – החל מטחורים ועד לחץ דם גבוה – ונקבעו להם אחוזי נכות כתוספת לפנסיה הצבאית שלהם.חלק מנושאי תעודת הנכה הינם פצועי פעילויות אקסטרים שלא במסגרת צבאית או עברייניפ פצועי תאונות ומועדונים.
בין ה"לוחמים" הנושאים תעודת נכה צה"ל נמצאים גם לוחמי שירות בתי הסוהר – סוהרים , "לוחמי" משטרת התנועה שנפצעו בתאונות דרכים או חלו במהלך שירותם במשטרה , "לוחמי" משמר הכנסת ומשרד החוץ ולאחרונה גם "לוחמי" האש – כבאים למי שלא יודע. ואנו לוחמי צה"ל מצפים לראות מתי יצרפו אלינו את "לוחמי" מאבטחי הקניונים , בתי הספר וגני הילדים.
מצבם האמיתי של הלוחמים הפצועים , נכי צה"ל :
הצעת החוק על יום ההוקרה ללוחמים הפצועים נכי צה"ל לא מזכירה ולו ברמז את מצבם העגום של הלוחמים , אשר רבים מהם חסרי דיור ונמנים על שכבת העניים במדינת ישראל וזאת לאחר שתרמו מגופם ונפשם למען העם והמדינה ולמען הנבחרים הספונים בכנסת , הנהנים מהצמדת שכר מתמדת...
מאז שנת 1987 לא עודכן התגמול הבסיסי של נכי צה"ל ! תגמול המחושב לפי רף שכר אנכרוניסטי בגובה 4270 ₪ (!) – פחות משכר המינימום !
המדינה הקימה עבור נכי צה"ל גוף שיקומי הנקרא "אגף השיקום " והמתפקד באחריות משרד הביטחון.בגוף זה "עובדים" מאות פקידים בתפקידים שונים ומגוונים , אשר אמורים לתרום לשיקומם של נכי צה"ל.
כל עובדי אגף השיקום נהנים ממשכורות של עשרות אלפי ₪ המתעדכנות תדיר. משרת ראש האגף שמורה בעשרות השנים האחרונות לקציני צה"ל בכירים , הבאים למלא עוד תפקיד במשכורת עתק בדרך לתפקידם הבא ( כל משמרת כזאת אורכת שנתיים שלוש...). מרבית עובדי האף – מיעוטם הינם נשמות טובות המנסות לעזור ככל יכולתם לנכי צה"ל- רואים בציבור נכי צה"ל ציבור של אנשים הבאים לשדוד את קופת המדינה .רמאים ומתחזים , אשר לא זכאים לאחוזי נכותם. ועל פי השקפתם זאת , רמאים ומתחזים אינם זכאים לשיקום המגיע להם.
עובדות תעסוקה באגף השיקום – כך על כל פנים רשום על השלט בדלת משרדן – אינן מסוגלות להציע עבודות ראויות לנכי צה"ל ואף מספקות הסברים ראויים לכך : אין הצעות עבודה בשוק העבודה.
כל מה שנכתב כאן גלוי וידוע לכולם – גם לנבחרי העם שיזמו את החוק הציני של יום ההוקרה ללוחמים הפצועים נכי צה"ל. אולם במקום להשקיע בחקיקה למען נכי צה"ל : כמו עדכון מיידי של התגמול הבסיסי והצמדתו לשכר הממוצע במשק , או חקיקת חוק להגבלת שכ,ט עוה"ד לנכי צה"ל הנעשקים על ידיהם והנדרשים לשלם שכ"ט בעלות עשרות ומאות אלפי ₪ לצורך מימוש זכויותיהם .או הדגשת ייחודם של לוחמים פצועי מלחמה ואימונים בקרב הציבור הרב המכונה "נכי צה"ל" .או חקיקת חוק לבניית מגורים בדמי שכירות ציבוריים ללוחמים פצועים חסרי דיור , תוך הקצבת דירות להשכרה ציבורית בכל בנייה חדשה.
במקום זה יוזמים חוק ציני הקורא ליום הצדעה והוקרה ללוחמים פצועים נכי צה"ל ורותמים את כל מוסדות החינוך לחגיגה סביב חוק זה , תוך הסתרת מצבם האמיתי של הפצועים הלוחמים.

ועל חוק זה ויום ההצדעה הזה , לנו הלוחמים הפצועים נכי צה"ל יש מילה אחת , בלבד להגיד : בושה !
 


09.06.2014
 

חברי תפנית ואילן אגוזי ,

נחלתם ניצחון מרשים וחותך בבחירות האחרונות.

אתם עומדים לנחול תבוסה ניצחת במאבקכם להשגת תפקיד יו"ר הארגון...אילן אגוזי אמנם השתתף בקרבות עקובים מדם , עליהם זכה בצל"שים המגיעים לו בזכות...אילן אגוזי , אולם לא נלחם עד היום בחולה צרעת / פסוריאזיס עטור תעודות כבוד של ראשי ערים במחוזו , אשר להערכתי , כבר , עשה לו בית ספר וחתם הסכמים עם מחוז השפלה והדרום , אשר יכתירו אותו שוב כיו"ר הארגון , על מנת שיוכל להשלים הריסת הארגון באמצעות המנכ"ל היקר , תרתי משמע , של הארגון.

חברים אני מציע לכם ולאילן אגוזי להרים את ישבנכם הענוג ולהתחיל להחתים , לפחות 50% מנכי צה"ל על עצומה לעריכת בחירות אישיות במהלך אוגוסט על תפקיד יו"ר הארגון בין המועמדים לתפקיד זה שזכו להיכנס כצירים למועצה במחוזותיהם...

עצומה כזאת בליווי רשימת חותמים של , לפחות , 50% מחברי הארגון בעלי זכות הבחירה , בליווי רעש תקשורתי עצום , עשויה להביא לתפנית הרצויה.

ולאילן אגוזי אני ממליץ להכריז ,כבר עכשיו בקולו כי :

הפעולה הראשונה שתיעשה עם היבחרו לתפקיד היו"ר תהייה קיזוז משכורות הבכירים – כולם ללא יוצא מן הכל – ב-50% , לפחות.

פיטורים מיידיים של מנכ"ל הארגון , תוך בחינה משפטית של הסכמי הפרישה עימו ובחינת עלות משכורתו , לנוכח קביעה מפרשת של מבקר המדינה לגבי עלות השכר המכסימלית המגיעה לו.

שינוי מיידי של תקנון הבחירות וקביעה כי הרצים למשרת מזכיר מחוז ייבחרו בבחירות אישיות במחוזותיהם , כאשר הזוכה במרבית הקולות במחוזו יכהן כמזכיר המחוז.

הרצים למשרת יו"ר הארגון ייבחרו בבחירות אישיות ארציות וזוכה במרב הקולות יוכתר כיו"ר הארגון – ללא הקומבינות הנהוגות עד היום ע"י צחורי הזקן למיניהם , יורשי הקומבינאטורים הגדולים לפניהם.

כל המשרות , ללא יוצא מן הכלל, בארגון יעברו בחינה ובדיקה מחדש וייבחרו למשרות אלה רק חברי הארגון נכי צה"ל , בעלי כישורים מתאימים.

חברי תפנית ואילן אגוזי , לא הסתרתי בבחירות אלה את סלידתי מהמועמדים שהיו שותפים לכשלי הארגון בעצם השתתפותם במילוי תפקידים ביצועיים בארגון.

יחד עם זאת , אין לי ספק מי ראוי לכהן היום כיו"ר הארגון מבין המועמדים , אשר נותר על כנם וזהו רק אילן אגוזי.

למרות שיצאתי נגדכם נמרצות בבחירות , אני מתחייב להתנדב לפעול למענכם , במידה ותקבלו הצעתי לצאת , כבר עכשיו , במאמץ החתמת 50% מחברי הארגון לדרישה לקיים בחירות אישיות בין אילן אגוזי ליו"ר הקודם, על מנת לתת סיכוי אמיתי לארגון נכי צה"ל להשתקם.

כמובן שאיני מבקש לעצמי או לחברי דבר או חצי דבר !

 

מיכאל הרשקוביץ

יו"ר עמותת מצדיעים לנכי צה"ל.

 
17.05.2014
 

מספר הערות / הארות על הבחירות הקרובות לארגון נכי צה"ל :

הבחירות הקרובות לארגון נכי צה"ל הנערכות בתאריך 27.05.2014 מתקיימות תחת סיסמא השגורה בפי רוב המתמודדים על מיגור הסיאוב , השחיתות וחוסר המעש אשר השתרשו בארגון בעשורים האחרונים.

סמל הסיאוב והשחיתות בארגון הבולט ביותר , בלא צורך להעמיק בבדיקות הינו משכורות הבכירים הנבחרים – אשר הועלו בהנפת יד עצמית שלהם ב-30% - והגיעו לרמות עלות שכר של 70,000 ( שבעים אלף ! ) ₪ ומעלה הנגזלים מקופתנו – קופת נכי צה"ל !

בעוד שמשכורות הבכירים נוסקות ללא הרף , התגמול הבסיסי של נכי צה"ל לא הועלה מאז 1987 (!) ומחושב לפי גוב שכר פרי היסטורי של 4270 ₪ ל-100% נכות !

רוב המתמודדים משקיעים בבחירות אלה סכומי עתק של מאות אלפי ₪ ומעלה – יש שמועות על מתמודד המשקיע מיליונים בבחירות אלה .

התשובה לשאלה , למה משקיעים המתמודדים סכומי כסף עצומים כאלה טמונה בגובה השכר המצפה להם במידה ויזכו במשרה המיוחלת – תוך חודשים ספורים יכסו את השקעתם בלוטו הכי בטוח במדינה.

הבחירות האלה מתקיימות , כאמור תחת הסיסמא של ביעור הסיאוב , השחיתות וחוסר מעש שפשטו בארגון. והנה הפלא ופלא , אם תבחנו את שמות המתמודדים בארגון לתפקידים ה"נחשקים" תגלו שרובם המכריע ליוו אותנו עשרות שנים ב"תרומה" אישית ייחודית במסגרת הארגון ונהנו במהלך השנים ממשכורות העתק שגזלו לעצמם , תוך צבירת מיליוני ₪ לכיסם הפרטי במהלך שנות פעילותם הפוריות – פוריות מאד , אפילו , מבחינה כלכלית אישית.

חברים , נשאלת השאלה הפשוטה : האם יש לבחור שוב באנשים אלה לתפקידים האמורים לייצג את כלל נכי צה"ל בארגון ?! האם לא חייבים בבחירות אלה לשחררם לביתם , לנוח לאחר פעילותם "הקשה" עבורנו בארגון...

לאחרונה ישנה תופעה בולטת נוספת אצל המועמדים וותיקי המעש בארגון ו"יקירי" הארגון :כל אחד מהם מביא בפנינו רשימה מרשימה של תומכים , החל מגנרלים לשעבר ועבור בראשי המוסד והשב"כ לשעבר.

חברים , אין ספק שאנשים אלה הם אנשים ראויים. רק השבוע הורשע בבית המשפט ראש ממשלה ראוי , אשר אף הוא הציג בפני בית המשפט רשימה ארוכה של מליצי יושר המדברים בזכות פעילותו. האם מישהו מכם התרשם מכך לאור מעשי השחיתות והסיאוב שהיה מעורב בהם ?!

חשבו על כך , בעומדכם להכריע את תמונת ארגון נכי צה"ל בשנים הקרובות.

האם הינכם רוצים שאת הארגון ימשיכו לנהל החברים בעלי הניסיון שהיו שותפים מלאים וחלק אורגני בלתי נפרד מפעילותו של הארגון המסואב הזה?!

או שמא אתם מעדיפים לבחור באנשים חדשים וכוחות חדשים – ולא משנה במי שתבחרו – המצהירים כי רואים בבחירתכם מחויבות אישית לעבוד עבורכם ולמענכם , בלבד , ולא למען עשייה לכיסם ולבני ביתם...הצאנס הזה מגיע לכל מועמד חדש שמצהיר כי רואה ייעודו בארגון בפעילות עבור כלל נכי צה"ל המוכרים עפ"י החוק !

מיכאל הרשקוביץ

ראש רשימת מצדיעים במחוז תל אביב

לארגון נכי צה"ל
 
23.04.2014ארגון נכי צה"ל החדש.
 
 
בימים אלה,  ימי טרום יום הזיכרון,  חיים מאה אלף נכי צה"ל בשותפות גורל עם כשלושים אלף חבריהם,  אשר שפר גורלם ונמנים עם חללי צה"ל,  אשר נתקלים עם נציגי המדינה ששלחה אותם להילחם על העם והמדינה במלחמות ישראל,  רק פעם בשנה – ביום הזיכרון לחללי צה"ל.
 
ב-27.05.14, ימים לאחר יום הזיכרון, תעמוד ל-55 אלף נכי צה"ל,  בעלי זכות בחירה לארגון נכי צה"ל,  אפשרות נדירה לבחור מועמדים לארגון נכי צה"ל החדש אשר יתפקד כפי שציפו ממנו קברניטי המדינה שיזמו הקמתו מייד לאחר מלחמת השחרור. ארגון אשר תפקידו לפעול בהתנדבות מלאה למען נכי צה"ל ולמען שמירת זכויותיהם של נכי צה"ל מול מוסדות המדינה; ולא ארגון מסואב,  כושל וקרוב לשחיתות המקריב את זכויות נכי צה"ל על מזבח הנהנתנות האישית של בכירי הארגון.
 
לא נתפס כיצד ארגון,  אשר ייעודו לפעול בהתנדבות למען חבריו,  תוך מאבק חסר פשרות על שמירת זכויות החברים,  מנהל מאבק חסר פשרות – מוצלח להפליא – על גובה משכורות בכיריו ומחליט פה אחד להעלות את גובה משכורת בכירי הארגון העומדת על כ-60,000 (!) ש"ח לחודש ב-30% רטרואקטיבית לשנה. כל זאת בשעה שלא טרח להיאבק על העלאת התגמול הבסיסי של כלל נכי צה"ל שלא הועלה מאז 1987 (!) מלבד עלייה מזערית מ-37.5 ש"ח לאחוז נכות ל-41 ש"ח לאחוז נכות. והראו לי עוד סקטור ציבורי, ממשלתי או פרטי,  אשר גובה שכרו לא עודכן מאז 1987!
 
לא נתפס כיצד ראשי ארגון כושלים,  נהנתנים,  אשר עשרות שנים הפקירו את נכי צה"ל ואשר הביאו את ארגון נכי צה"ל אל גירעונות עצומים של עשרות מיליוני ש"ח לא מתביישים ומעמידים עצמם כמועמדים לראשות ארגון נכי צה"ל .והנה דוגמאות ועובדות על המועמדים לראשות הארגון בבחירות אלה:
 
כיצד ייתכן שמי שעסק בניהול קרן התרומות של נכי צה"ל, בעל זכויות אישיות רבות כלוחם בצה"ל זה 15 שנה, בעלות שכר חודשי של עשרות אלפי ש"ח ואשר היה שותף מלא לכשלי הארגון הישן יציג מועמדותו לראשות הארגון. כיצד ייתכן שמי שהיה אחראי על קרן התרומות לא מנע בגופו – כפי שעשה זאת בגבורה רבה בעת תפקודו כלוחם בצה"ל – בזבוז מאות מיליוני ש"ח על הקמת פילים לבנים שנקראו בתי לוחם,  אשר אפילו מבקר המדינה העביר על ההחלטה להקימם ביקורת קטלנית.
 
כיצד ייתכן שהיו"ר היוצא הכושל,  ללא עוררין,  של ארגון נכי צה"ל לא יניח את המפתחות ויציג שנית מועמדותו לראשות הארגון. אותו יו"ר שהתגאה כי היה זה הוא שהקים במו ידיו את בית הלוחם בחיפה (בעת שכיהן בתפקיד מזכיר מחוז חיפה ונהנה ממשכורת חודשית בעלות עשרות אלפי ש"ח)... וגם התגאה בכך שהיה זה הוא שיצא ביוזמה מבזה של חלוקת חבילות מזון לנכי צה"ל נזקקים בחגים – חבילות שחלק גדול מהן הגיעו לקרובים לצלחת...
 
כיצד ייתכן שחבר,  עו"ד,  המתנגד לתיקון החוק בדבר הגבלת שכ"ט עוה"ד לנכי צה"ל, חבר שהתנגד בבחירות הקודמות לפני כחמש שנים ליוזמה להקים מחלקה משפטית, אשר תסייע לנכי צה"ל בהגשת תביעות להחמרות מצב בוועדות רפואיות וכן תגיש סיוע משפטי בעלות סמלית לנכי צה"ל הנאבקים על זכויותיהם מול אגף השיקום של משרד הביטחון; חבר שלא התבייש בייצגו נכי צה"ל כנוטריון לגבות ממנו מחיר גבוה מזה המצוין בחוק. כיצד ייתכן שעורך דין פעיל המחזיק במשרד עו"ד פעיל ושוקק חיים בזכות פעילות עתירת כספים בייצוג נכי צה"ל – בעלות שכר של עשרות אלפי ש"ח ומעלה לתיק – יציג מועמדותו לתפקיד המצריך ממנו טיפול וייצוג נכי צה"ל מול אגף השיקום?
 
כיצד ייתכן שמי שהקימו עבורו מחלקה משפטית,  רק על-מנת להעניק לו תפקיד בשכר הבכירים, ראו עלויות שכר למעלה, בעוד שהארגון מעסיק משרד עו"ד מהמובילים בשוק עוה"ד בשכר המקובל בשוק... כיצד ייתכן שחבר כזה יציג מועמדותו,  שוב,  לתפקיד עתיר שכר נוסף בארגו?
 
האם צריך להשלים עם זה שמי שהיה מעורב שנים רבות בכשלי הארגון הישן,  יציג מועמדות לתפקיד כלשהו בארגון בבחירות הקרבות?! האם יכול להיות שמי שיכול להציג כרטיס ביקור ורזומה של שירות רב שנים ועתיר במשכורות שמנות,  החורגות מכל פרופורציה מייעודו המקורי של הארגון,  יוכל להציג מועמדותו למשרה ייצוגית בשכר בארגון?!
 
האם ייתכן שנבחר שנית במי שדאגו להקים בתי לוחם חסרי תכלית במאות מיליוני ש"ח,  אבל לא דאגו לבנות ולו בית אחד לגיל השלישי,  לטובת לוחמים מבוגרים,  המבקשים לחיות את שארית חייהם במקום ראוי ומכובד ובעלות התואמת את גובה תגמוליהם החודשיים?!
 
חברים,  בואו נבנה ביחד את ארגון נכי צה"ל החדש. ארגון בו עלות השכר לבעלי התפקידים לא תעלה על גובה השכר הממוצע במשק. ארגון שלא יחשוש להילחם באגף השיקום ובמוסדות המדינה. ארגון,  אשר מאבקו הראשון יהיה בהצמדת גובה התגמולים למיניהם המשולמים לנכי צה"ל,  יעמוד על גובה השכר הממוצע במשק.
 
חברים , הגיע הזמן שתשלחו הביתה את מי שייצגו את כלל נכי צה"ל עשרות שנים , תוך שליחת יד רחבה לקופה המשותפת של נכי צה"ל , על מנת לכלכל עצמם ואת בני משפחותיהם בעלות שכר חודשית של עשרות אלפי ₪  - ואף הגדיל לעשות אחד מהם ובשלהי כהונתו נגס מקופת נכי צה"ל עלות שכר חודשית של 100 אלף ₪ ! חסרים שילחו את הפעילים הוותיקים למנוחה ארוכה בביתם ואפשר להם לעשות מעתה והלאה לביתם מגובה התגמול שאתם מנסים לחיות ממנו מגי חודש בחודשו.
 
 
לכם, 80% מבעלי זכות הבחירה, יש את הכוח בבחירות אלה להפוך על פניו את ארגון נכי צה"ל הישן. הצביעו עבור מועמדים חדשים הראויים בעיניכם לתפקידים ביצועיים בארגון החדש ולא תרגישו עוד מרומים על כך ששיתוף הפעולה הגורגי בין ארגון נכי צה"ל לבין אגף השיקום כופה עליכם תשלום דמי חבר שנתיים לארגון בגובה 700 ש"ח בלא תמורה כלשהי,  כמעט ובלא כתובת או אוזן קשבת אליכם – מלבד בימי טרום בחירות,  אחת לחמש שנים. ואם המועמדים החדשים יכזיבו , חובתכם לבעוט אותם החוצה , מיידית מהנהגת הארגון.
 
 
23.07.2013
.
 
מסע בזבוזי עשרות מליוני ש"ח ע"י ארגון נכי צה"ל

 
חברים ,
מובאת בזאת עדות כתובה מאחד מחברי הוועד של ארגון נכי צה"ל על מסע הבזבוז השערורייתי של  הארגון הנובע מהשקעות מגלומניות בפילים לבנים שהקים. הוצאות בסכומים שאין להם אח ורע בארגונים מתנדהים בתוספת משכורות עתק הביאו את הארגון לגרעון חסר תקדים של עשרות מליוני ש"ח. בזבוזי הכספים האלה בצירוף משכורות העתק השאירו את קופת נארגון ריקה ובגירעון של עשרות מליוני ש"ח הפגע בכל אחד ואחת מאיתנו , כי הרי כספי הארגון אינם שייכים למורמים מעם כי אם לכלל חברי הארגון.
 
                                                                                                                            17.07.13
לכבוד                                                         לכבוד
מר שמעון נבון                                             חברי הועד הארצי
יו"ר הועידה הארצית והועד הארצי              מוזמנים לישיבות הועד הארצי ובכירים בארגון
ארגון נכי צה"ל                                           ארגון נכי צה"ל
 
שלום רב;
בימים אלו אני מסיים שש שנות עבודה בארגון נכי צה"ל.
בישיבת הועד הארצי ה-36, דווחו דיווחים הנוגעים אלי ולדו"ח מיוחד שכתבתי בעניין בית הלוחם אשדוד. לאור הנאמר בהעדרי, וכיוון  שלא התאפשרה לי זכות התגובה , נדרשת תגובתי והתייחסותי, וכדלקמן:
 
מצבו הכלכלי של הארגון בהקשר לבניית ביה"ל אשדוד
 
כעולה ממצבו הכלכלי של הארגון, אשר מדווח בשנתיים האחרונות על גרעונות שוטפים של עשרות מיליוני שקלים ושימוש מאסיבי בכספי הרזרבות, לדעתי, כניסה לפרוייקט בסדר גודל של רבע מיליארד עד 300  מיליון ₪, בלי מקורות מימון לבניה ובעיקר ללא תמיכה כספית מובטחת מראש למימון התפעול השוטף של הבית – מסכנת את יכולתו הכלכלית של הארגון להתקיים בעתיד.
 
1.   הנושא הוא פשוט: לארגון יש תקציב, והארגון, מסיבות שצריכות להיבדק, לא עמד בתקציבו, ולכן נוצרו גרעונות בעשרות מיליוני שקלים שמומנו גם ע"י "שריפת" רזרבות ומזומנים – והכל, עוד לפני שעלה בובקט אחד על חולות אשדוד.
2.   והגרעונות כבדים – אמנם מדווח "רק" על 30 מיליון ₪ בשנתיים האחרונות, (2011-2012), אך לדעתי (ומבלי לפקפק ולו ברמז בנכונות הדו"חות), מדובר בגרעונות ריאלים של מעל 50 מיליון ₪. 
3.   גרעון בפעילות השוטפת, למי שלא בקי – מתקיים, כאשר ההכנסות יותר קטנות מההוצאות.
4.   הצד של ההכנסות דווקא היה  בסדר. עלו הכנסות מדמי חבר, מפעילות בתי הלוחם, הכנסות הקרן (שיא של 90 מליון ₪ בשנתיים) וכן הקצבת משהב"ט שהגיעה לשיא של 42 מליון ₪ לשנתיים.
5.   אז איך נוצר כזה גירעון ענק אם ההכנסות עלו? זהו, שאין עוד הרבה אפשרויות – כנראה שמשהו לא טוב קרה, דווקא בצד של ההוצאות...ובעשרות מיליונים לשנה...
6.   ומבלי להרחיב יתר על המידה – הרי שרק הוצאות שכר +הנהלה,  שהיו ב-2009 47 מיליון ₪, הפכו ל-68 מיליון ₪  ב-2011, 70 מיליון ₪  ב-2012, (עליה של 50%!!), וכנראה אף יוסיפו לעלות ב-2013, והרי לכם כבר "חור" של 70- 60 מיליון ₪ ב-3 שנים...רק בגין התוספת להוצאות שכר והנהלה...
7.   ואת הגרעון צריך לממן, אז לוקחים מכל הבא ליד: מרזרבות הארגון בקרן, מיתרות מזומנים, מהכנסות ריבית ואפילו מקרן אחזקות שנועדה לשמש לאחזקת בתי הלוחם בעיתות מצוקה וחירום...מהכל.  איך אני יודע? זה מה שכתוב בדוחות...
8.   ולכן, ולאור המצב הברור והחמור – מוזרה מאוד אמירת המנכ"ל, (חיים רונן, 23.7.12): "בקרן אחזקות יש כספים שבין היתר עשויים לסייע למימון ביניים לבניית בית הלוחם אשדוד"...
 
1.   ולכן – לפי ההיגיון שלי, גורם סביר לא היה מבצע בשלב זה "הרחבה תקציבית" אלא צמצום הוצאות (זה עוד מעט יגיע...), ולא הולך לבנות פיל לבן בעלות של מאות מיליונים.
2.   ולפיל הזה צריך לתת אוכל. הפיל גדול, שמן ורעב. וכשהוא רעב הוא עצבני.
3.   ולאוכל של הפיל קוראים הוצאות אחזקה ותפעול בית הלוחם אשדוד. והן כ-20 מיליון ₪ לשנהכפול ממה שהקרן גייסה לשוטף ב-2011, וגם ב-2012, עבור כל הארגון ומוסדותיו!!
4.   בשביל כל זה לא צריך להיות מנהל דגול. מספיק להיות עקרת בית, משהו כמו "ריקי כהן מחדרה"...
5.   ואם ריקי כהן מחדרה מתקשה בתשלום משכנתא, לוקחת יותר ויותר תמיכות מהמשפחה (משהב"ט), ופורטת חסכונות (רזרבות), לא סביר שהיא תקנה מטוס פרטי ותבנה מלון במונטה קרלו, נכון?
6.   ואם הסיפור עם הפיל לא ברור, אז אפשר לעבור גם לשיטת הבדידים. מעמידים בדיד של הכנסות, ועל ידו בדיד של הוצאות, ואם הבדיד של ההוצאות יותר גבוה מהבדיד של ההכנסות, אז יש גרעון ולא "מפוצצים" עוד בדידים של הוצאות, אלא חושבים איך לצמצם הוצאות...
7.   ולכן, לדעתי, הארגון ייאלץ לבקש ממשרד הביטחון (שכבר שילש את התמיכות עקב מצב הארגון בעבר) "חבילת הצלה" נוספת, אותה אח"כ יציגו כ"הישג ענק לארגון נכי צה"ל"...כאשר למעשה מדובר ב"מענק הישרדות" שלא רק שאינו הישג – הוא למעשה הודאה בכישלון...
8.   ולמה כישלון – כי יש הטוענים כי כאשר פונים למשהב"ט בבקשת "סיוע חירום" שנועד גם למשכורות ענק, רכבים מפוארים למנהלים וכד', יש קושי רב לצאת ולהפגין מול אותו משהב"ט , בנושא זכויות נכים, דמי ניידות, החלפת רכבים, טיפולים, ים המלח ועדת גורן וכו'...איני אומר שזה טיעון נכון, אבל לפחות הוא נשמע הגיוני...לא פחות מאלו שטוענים שאין שום קשר...
כמו שנאמר: היד שמאכילה, היא גם היד שלפעמים נותנת סטירה...
9.   ואם תשאלו, כמו שנהוג, מה קרה? מי אשם? מי אחראי? אז זהו, שלא מוצאים! אבל אם זה יעזור, אוכל לצטט מהסבריו של המנכ"ל בדיון ועדת כספים על גרעונות 2011. חיים רונן, 13.6.12:                              "משרד הבטחון העביר 9 מיליון ₪ פחות...קרן נכי צה"ל לא גייסה 51 מיליון אלא 40 בלבד...מחיר הסולר עלה...יש החלטה של הועד הארצי שלא תיפגע פעילות בכל מקרה... לשם כך קיימות הרזרבות וקרן האחזקות.."
10.  אתם מבינים – הועד הארצי אשם כי הוא אמר שבכל מקרה תימשך הפעילות. כמה שיעלה – יעלה... ישבתי בדירקטוריונים רבים ובועדות תקציב וכספים –אודה כי בטיעון כזה יצירתי טרם נתקלתי...ומשהב"ט - אשם, והקרן (שגייסה סכום שיא) – ברור שאשמה, והסולר....                           צא ולמד - ככה לוקחים אחריות !!
11.  מדובר בסטיה תכנונית חמורה ביותר שאמורה היתה להתגלות בזמן אמת. תירוצים  כמובן לא חסר. כסף חסר...ואחראי חסר...
12.  ולכן – גם הוכן דו"ח מיוחד בעניין בית הלוחם אשדוד, והוא נמסר גם למבקר הארגון. מבקר הארגון הוא אדם יסודי ובעיקר בעל ניסיון רב של כ-35 שנה בביקורת הארגון. עמדתו בעניין הפרוייקט ידועה, ואף הובעה פעמים רבות. כמו כן הוא ניחן ביכולת ציטוט משוררים דגולים.                                      לכן – אין לי ספק, כי הוא יעשה ביקורתו נאמנה וינקוט כמוני,  כמאמר שירו המפורסם של המשורר הדגול שאול טשרניחובסקי -               'שחקי שחקי על חלומות':
             "כי נפשי עוד דרור שואפת
 
 
"הדו"ח המיוחד"
 
 
1.   הובלתי וריכזתי את פרוייקט אשדוד, בכל הקשור לריכוז התכנון והיועצים לקראת בניה, וזאת למרות עמדתי הברורה שהובעה אין ספור פעמים בפני מנכ"ל הארגון בעניין מיקומו הבלתי סביר של הבית.  לדעתי, כמי שהיה אחראי על כל "תיק אשדוד", ובצניעות, אין מי שמרכז בארגון נכי צה"ל, יותר ידע, נתונים, אומדנים, הערכות והבנה כוללת בעניין בית הלוחם אשדוד - ממני.
2.   ערכתי אומדנים עצמיים לעלויות הבניה - 126-140 מיליון ₪ (10/2011),  בדקתי כמות הנכים בישוביהם,  מרחקי נסיעה, מספרי נכים קשים, כמות הפניות ממשה"ב, וכד'.
3.   הערכתי את עלויות התפעול האסטרונומיות של הבנין בכ- 20 מליון ₪ לשנה, מינימום, 7,000 מ"ר בנוי על קרקע של כ-30,000 מ"ר!! ( 30% קרקע יותר מביה"ל ת"א! בו 12,000! חברים ובני משפחה )
4.   ולכן – הערכתי את העלות הכוללת של הפרוייקט בעשור קרוב (3 שנות בניה ו-7 שנות תפעול)          בכ-250-300 מליון ₪!!!
5.   אני מודיע באופן חד משמעי, כי לא נתבקשתי להופיע ולא הופעתי בפני כל ועדה רלוונטית מועדות הארגון, (כספים וועד ארצי), לא מסרתי ולא נתבקשתי למסור כל נתון, ולא ידוע לי על תיעוד כלשהוא, המראה כי נערכו דיונים יסודיים ומעמיקים בנושאים אלו, עם ובלי השתתפותי.                         (הועדה לבנין בה כן השתתפתי דנה רק בנושאי תכנון ובניה).
 
ולכן טענתי בדו"ח המיוחד שהכנתי כי בפרוייקט בסדר גודל כזה, סביר כי:
6.   עקב אי העברת כל המידע והנתונים ההכרחיים, והמצויים בארגון, וכן קבלת חוות דעת יועצים כלכליים ופיננסים, יועצים תחבורתיים, עריכת סקרי היתכנות עדכניים ורלוונטים וכיו"ב, בדיקת מקורות מימון וגיוס כספים, אבטחת תמיכה מראש ולשנים בתפעול, וכן עקב אי קיום דיונים עמוקים ויסודיים בכל אלה - יש להניח בסבירות גבוהה ביותר, כי ההחלטות שנתקבלו הינן החלטות שגויות.
7.   כך לדוגמא טענתי כי:
א.   היה נכון להציג לועד הארצי את סקר ההיתכנות שערך הארגון עצמו, ואשר קובע כי אשדוד אינו המקום הנכון להקמת בית לוחם – מכל ההיבטים שנבחנו: מרחקי נסיעה, כמות נכים באיזור הרלוונטי, חלופות מתקני ספורט, תחבורה ציבורית וכד'.
ב.   טענתי גם כי היה נכון ליידע את הועד הארצי כי קיים כבר דו"ח מבקר המדינה 2005, ובו מסקנות חד משמעיות בעניין אי תקינות תהליך הבחירה באשדוד.
ג.    טענתי כי לא נבחן מיקומו השגוי של הבית , לא נמסרו אומדני בניה ואחזקה, לא נידונו מקורות מימון, גיוס תרומות, לא נידון בזבוז משווע של 10 מילון ₪ בגין בניה לפני ת.ב.ע, וכיו"ב.
ד.   טענתי כי לא נערכו סקרי היתכנות חדשים, לא דנו בנושא התחבורה בהגעה עצמית, התחבורה הציבורית, לא נבחן מספר הנכים הקשים במחוז, כמות ההפניות לטיפולים...הכל בשיטת הסמוך, יהיה בסדר, הבית יהיה "מפוצץ"...
8.   מדובר לדעתיבסוג של חובבנות וחוסר מקצועיות, לצאת למגה פרוייקט בסדר גודל של רבע מיליארד ₪ לפחות, רק על בסיס אינטואיציות ותחושות בטן, ואח"כ עוד לקוות שהן יתממשו...
 
 
1.   דוגמית קטנה לכך ניתן היה לראות בטקס הנחת אבן הפינה, גם שם, על בסיס הנחות והערכות מופרכות, הוזמנו ציוד, כיבוד וכיסאות לכאלף איש, כאשר בפועל היו עשרות בודות בלבד (150-180), רובם עובדי בתי הלוחם ועיריית אשדוד. מספר הנכים מהמחוז, שהביעו התעניינות בטקס נאמד בעשרה, מתוכם שמונה עסקנים...מזל שזה עלה רק 300,000 ₪...  ומי שלא יכול להעריך כמה אנשים יבואו לאכול סושי וסלמון בטקס, איך מתיימר להעריך היתכנות פרוייקט של מאות מליונים...
2.   עכשיו מנסים לשכנע כי זה המיקום הנכון. נגד המפות, המרחקים, ומספרי נכים – אין מה לעשות. אז אומרים - בית לפעילות ימית, כאילו ואין פעילות ימית המופעלת לתפארת ע"י בית הלוחם ת"א בשיתוף המרינה בהרצליה ועירית הרצליה, כולל מפרשיות, קאייקים, מתקני הורדה למים וכד' (15-20 משתמשים). אפילו שמעתי את הנימוק הגאוני, כי הגיע הזמן לבנות בפריפריה, כאילו וארגון נכי צה"ל הוא החטיבה להתיישבות של הסוכנות או מינימום מועצת יש"ע...
3.   עוד מעט גם תתחילו (בזכותי!!!) לקבל חומר. הרבה חומר. מפות, הסברים, דיאגרמות, מרחקים, אולי אפילו דו"ח היתכנות חדש...יגידו לכם שממילא הייתם אמורים לקבל, על מנת שתדעו איך לשקול ומה להצביע...ואולי תקיימו גם דיון יסודי על מיקום חלופי, כמו שהמליץ בזמנו לקיים מבקר המדינה...  
4.   אלא מה? -  בישיבה מיום 28.2.13, ובנוכחות מנכ"ל הארגון הוחלט: "הכוונה היא להוציא את מכרז השלד ביולי 2013. המכרז יכלול גם את עבודות הדיפון, החפירה והאיטום" (יולי נגמר בעוד שבועיים)
5.   אמנם מבקר הארגון מר סימיס הודיע ב-23.7.2012 כך: "רותמים את העגלה לפני הסוסים...בנושא הבניה לא ניתן לעקוף את הועד הארצי. יש להעלות על סדר יומו של הועד הארצי סעיף לעניין בניית בית הלוחם אשדוד. לכשתתקבל החלטה לגבי בניה – תוכל הועדה לבניין להתייחס לעניינים שבבניה". אמר, אז אמר; היה איזה דיון יסודי וענייני מאז?
6.   ואם בסופו של יום גם תחליטו לצאת לבניה, הרי שמעבר לברכות, אני מציע לכם ללכת בדרך שהלכנו יחדיו בבניית בית הלוחם ב"ש, בשקיפות ובניראות, בהליכי מכרז ובהזמנות להציע הצעות, ולהשמר מאמירות כמו "קבלנים באשדוד מוכנים להתאחד למען הפרוייקט ולתרום..." (דני בן אבו, 19.7.2011), וכמו לגבי טקס אבן הפינה: "המלון שנבנה בסמוך, אמור להיפתח בעוד כחודשיים, ובעלי המלון הציעו לארח את האירוע..." (דני בן אבו, 23.7.12).
7.   אני מציע לא לאחד קבלנים, בוודאי לא באשדוד, לא למען הפרוייקט ולא למען כלום.  לגבי זה שהקבלנים מאשדוד מוכנים לתרום – ניתן לברר פרטים במשרדי הקרן...ולגבי המלון ש"אמור" היה להיפתח לפני שנה ולארח את טקס אבן הפינה...אז הוא עוד לא נפתח, ו"הסיבות" נמצאות בכתבת תחקיר מרוחה על פני 4 עמודים במוסף 7 ימים של "ידיעות אחרונות" מלפני כ-3 חודשים...
 
8.   ולמרות כל זאת, אני אומר לכם עכשיו:  אל תדאגו. הם לא יבנו. לא ביולי ולא באוגוסט ולא ב-2013 בכלל, וכנראה גם לא ב-2014. ולמה? כי הם יודעים והם מפחדים!
9.   הם יודעים שאני אדם רציני, וזהיר מאוד,  וכל מה שאני טענתי וטוען כאן, זו אמת לאמיתה, עובדות, מרחקים, מפות, מספרים, אומדנים וכד'. ונתונים ומספרים ועובדות זה לא הרצאות בועד הארצי. האמת היא לפעמים קשה, קצת בעייתית...
10.  ולכן, הגיבורים הגדולים שנושאים נאומי הסתה בועד הארצי כאשר אין לי את יכולת התגובה, הם גיבורים קטנים מאוד כשצריך להפוך את הספינים למציאות...
 
ביקורת מבקר המדינה
 
1.   במסגרת תפקידי , התרעתי פעמים רבות, ובפני מנכ"ל הארגון, בכל הנושאים הקשורים בהקמת הבית ובעיקר על מיקומו השגוי, על היעדר היכולות הכלכליות "להרים" פרוייקט כזה וכן על ליקויים, התערבות  והפעלת לחצים לא ראויה בהליכי התכנון, הגורמים נזק להליך.
2.   כך למשל, באחת הישיבות הסוערות שדנו בעניין אשדוד, (3.2.13), ישיבה מתועדת בפרטיכל, בה העליתי שוב טענות מרובות, נתבקשתי ובמפורש, הן ע"י מנכ"ל הארגון והן ע"י מבקר הארגון להעלות על הכתב את כל הכשלים והתקלות אותן אני מזהה בפרוייקט.   מבקר הארגון, 3.2.13:   "צריך לכתוב את כל קשת הנושאים שגורמים נזק לפרוייקט. הוא (דני בן אבו) פוליטיקאי ואסור לערב פוליטיקה" וגם, מבקר הארגון: "אני מבקש ממנהל הפרויקטים להעלות על הכתב בפני, את כל הנקודות, בכל הנושאים הלא תקינים."               
3.   ביקשו – קיבלו. דו"ח מסודר ויסודי, בשמי, בחתימתי, ללא משוא פנים וללא חשש מאיש.
4.   נכון שכתבתי הדו"ח ע"פ השקפתי, דעתי והידע שלי בפרוייקט, ולכן ככל שמישהו חשב שאכתוב ע"פ דעותיהם ועמדתם של מנכ"ל הארגון ויו"ר מחוז השפלה, טעה, התאכזב וכנראה גם כועס מאוד...
5.   לכם לא מראים אותו... כאילו ויש בו את התוכנה של "כיפת ברזל"  או  הדרכה להעשרת אורניום...
*   *   *
6.   מבקר המדינה, כידוע לכל, פועל במשרדי הארגון עוד מסוף 2012, כנראה לאור תלונות רבות שהתקבלו אצלו מנכי צה"ל בנושאים רבים ומגוונים. חלקן של התלונות אף הופנו כהעתקים לארגון. בדיקת מבקר המדינה במשרדי הארגון נמשכת כבר כ-8 חודשים.
7.   מבקר המדינה פנה גם אלי, (כמו למנהלים אחרים בארגון), כמדומני כבר בסוף 2012, בנושאים הקשורים לתחום טיפולי, וביניהם כל נושא אשדוד.
8.   משסיימתי להכין הדו"ח המיוחד, שהוכן כאמור ע"פ הנחיית המנכ"ל והמבקר, (אם כי לא ברמה שציפו), והואיל ונשאלתי בעבר ע"י מבקר המדינה בעניין אשדוד,  מצאתי לנכון להעביר הדו"ח, הן למבקר הארגון והן למבקר המדינה, על  מנת שלא יווצר חשש לכפל לשון ולאי דיוק בדיווח.  כך החלטתי וכך עשיתי.  כמובן שהודעתי למבקר הארגון שמסרתי הדו"ח גם למבקר המדינה.
9.   לאור הנאמר לעיל, וכן לאור התיעוד הקיים ברשותי והציטוטים שהובאו הרי ש:
אין כל אמת, בדיווח ובטענות הכוזבות כפי שנמסרו לועד הארצי, כאילו והכנתי מיזמתי דו"ח מיוחד בעניין אשדוד, וכאילו פניתי מיוזמתי למשרד מבקר המדינה בעניין הדו"ח, וכאילו פניתי "לגורמים חיצוניים לארגון עוד לפני שנדרשים לטענות בתוך הארגון". כמו כן הריני מודיע ובמפורש, כי בניגוד לדיווח מנכ"ל, לא העברתי למבקר המדינה כל חומר או מסמך בעניין בית הלוחם אשדוד, למעט הדו"ח המיוחד, שאינו מכיל כל מסמך או נספח.
10.  מיותר לציין כי לו הייתי מתבקש למסור מסמכים בעניין אשדוד למבקר המדינה, כמובן שהייתי מוסר, לאור "הנחיה ברורה" של מנכ"ל הארגון, חיים רונן, 28.2.13 בישיבת מטה:                           "מובן מאליו כי יש להגיש ולהנגיש למבקר המדינה כל חומר על פי בקשתו"                                         – לא פחות ולא יותר...אני מאמין ותמיד האמנתי שמנכ"ל הארגון התכוון לדבריו, ולכן כאמור, הייתי מוסר כל חומר בעניין אשדוד – לו הייתי מתבקש.
 
 
1.   בכלל – מפתיעה ולא ברורה כלל, כל ה"התבכיינות" בישיבת הוועד הארצי, סביב שיתוף הפעולה כביכול עם משרד מבקר המדינה, שיתוף פעולה המחוייב ומתחייב גם ע"פ חוק. בסך הכל כתבתי דו"ח והגשתי אותו אך ורק לשני הגורמים היחידים במדינה האמונים על ביקורת בארגון נכי צה"ל: מבקר הארגון ומבקר המדינה.
2.   אני מכיר את הטכניקה הזאת. טכניקה שנועדה להסיט העובדות והנתונים לכיוון האישי,  טכניקה של מי שאין לו תשובות במשך 4 חודשים לאף לא סעיף אחד שהעליתי ומנסה בינתיים "לשחק על זמן". והכל – כאשר משתמשים בבמה, מול ציבור זחוח, ולא מאפשרים לי את זכות התגובה...גם כן סוג של גבורה גדולה...
3.   ולכן – לאור דיווחי הכזב, התבטאו האדונים המלומדים והנכבדים   כץ ואמרניאן, כפי שהתבטאו, וציינו שאינם מעוניינים לשמוע מילה וחצי מילה...
4.   אז אומר לך כך, מר כץ הנכבד: אם אתה לא מעוניין לשמוע, אולי אתה מעוניין לשאול כמה שאלות את מנכ"ל הארגון. כמו לדוגמא מהיכן מומנו גרעונות הענק של הארגון. ומר אמרניאן ישאל כמובן מהיכן מתכוון המנכ"ל לממן את הבניה ובעיקר את הוצאות האחזקה של בית הלוחם אשדוד?
5.   תשאל מר כץ, אל תתבייש. אם לא תשאל איך תדע? ואתה הלוא יהודי ירא שמיים,  ומכיר בודאי את המשפט ממסכת אבות "אין הביישן למד"...אל תפחד כץ. אולי קצת יכעסו עליך אבל אתה יודע את שאמר רבי נחמן מברסלב"והעיקר לא לפחד כלל..." אל תפחד כץ, 52,000 נכי צה"ל שלחו אותך להיות דירקטור מטעמם, לא על מנת שתפחד ולא על מנת שתתבייש. תשאל כץ, תשאל...
6.   נוגעת ללב ומרגשת במיוחד, הינה דאגתו הכנה של חבר הועד הארצי עו"ד נחום פריטל לכבודו של מנכ"ל הארגון: "מנכ"ל הארגון כלל אינו צריך להתייחס לדברים. הדבר אינו לכבודו".
7.   טוב היה עושה החבר פריטל, לו היה מפנה חלק מדאגתו לכבודו של מר רונן, דווקא למצבו העתידי של הארגון, אם יצא לבניה, וכן לכבודם של אלפי נכי צה"ל ממחוז השפלה, שבשל מיקומו ההזוי של הבנין לא יוכלו להיעזר בשירותיו...
8.   למותר לציין כי שלושת החברים הנכבדים הללו אף סיימו, ובהצלחה , קורס דירקטורים שנערך בארגון,  קיבלו תעודה מיוחדת לתפארת ממנכ"ל הארגון, ואף יתכן  שתלו אותה בגאוה בסלון הבית.
9.   ולכן – בהיותם לאחר הכשרה מקצועית נכבדה כל כך, מן הראוי היה, כי בשמעם על דו"ח הנוגע לפרוייקט בהיקף של מעל רבע מיליארד ₪, (בניה ותפעול), יפעלו ע"פ חובת הנאמנות, אך בעיקר חובת הזהירות החלה עליהם, ולא יטמנו ראשם בחולות אשדוד, מחשש או מרצון לשאת חן בעיני מאן דהוא.
10.  עמדתם של החברים אלי בן-עטר, יוסף שובלי ורצון שרעבי היתה עמדה הוגנת, מכובדת ומושכלת. כך מר רצון שרעבי: " מדובר בעובד בדרגה בכירה ובטענות שהעלה בחוברת למבקר המדינה. מבקש להביאו בפני חברי הועד הארצי שישמיע טענותיו".  – כמה פשוט, כמה נכון...
 
נסיבות קבלתי לעבודה בארגון
 
אני דוחה בשאט נפש את רמיזות המנכ"ל כאילו והתקבלתי לעבודה על רקע קשרים אישיים עם יו"ר הארגון דאז, מוץ מטלון. התקבלתי בזכות נסיוני, השכלתי והידע שלי בטיפול בפרויקטים, ולצורך ניהול וטיפול כל הכרוך בבנית בית הלוחם ב"ש. כל זאת, לאחר שנבחרתי ע"י ועדת איתור בה
1.   השתתפו מנכ"ל הארגון דאז (מר כספי), מבקר הארגון דאז ודהיום (מר סימיס), ומנהל האגף. הועדה בחנה גם מועמדים אחרים. מועמדותי אכן הומלצה ע"י מר מטלון.
2.   ככל הידוע לי, דווקא מנכ"ל הארגון התקבל לעבודה על רקע היכרות אישית ומוקדמת עם מוץ מטלון, וכן עקב לחצים ופניות אישיות שנעשו למטלון על מנת שיקבל את מר רונן לעבודה. בסופו של יום, ככל הידוע לי, התקבל רונן לעבודה ללא כל ועדה שבחנה את כישוריו ויכולותיו, ומונה לתפקידו כ"משרת אמון".
3.   ועל כך כבר נאמר ע"י חכמים: "טול קורה מבין עיניך" וגם "הפוסל – במומו פוסל".
4.   לגבי מידת האמון והנאמנות של המנכ"ל כלפי מי שמינה אותו למשרת האמון, אין בכוונתי להרחיב את הדיבור.
 
סיום עבודתי בארגון
 
1.   יובהר מייד – סיום עבודתי והתפטרותי מהארגון, קשורים בקשר ישיר וברור אך ורק, להתנגדותי הנחרצת, בכתב ובע"פ, לביצוע שני פרויקטים ארגוניים שהיו תחת טיפולי:
א.   בית הלוחם אשדוד, עליו כבר הרחבתי הדיבור ובעניינו כתבתי דו"ח מפורט.
ב.   פרוייקט "בן יהודה" – שבעניינו כולי תקוה שלא איאלץ לכתוב עוד "דו"ח מפורט"...
2.   הגעתי לארגון בעיקר למטרת ניהול וטיפול כל הכרוך בבית הלוחם ב"ש, ונשארתי לטיפול בעוד פרוייקט וחצי לאחר הסיום בב"ש.
3.   בנייתו של הבית נסתיימה זה מכבר לתפארת, תוך שקיפות וניהול תקין ומסודר, בזכותם העיקרית והראשית של חברת רמון מהנדסים ובעיקר הגב' דליה סלע. הבנין נסתיים תוך חיסכון תקציבי של 9 מיליון ₪ מתקציב הבינוי המאושר, ובעלות ריאלית של 2 מיליון ₪ פחות מההסכם המקורי עצמו עם חברת הבניה.
4.   הסיבה להתפטרותי כאמור, הינה אי הסכמתי "ליישר קו ולהחריש" ואף אי הסכמתי לציית להנחיות שלא היו מקובלות עלי. לכן – אכן נוצר משבר אמון בין המנכ"ל לביני.
5.   הואיל והתפטרתי זה מכבר, מתייתר כל דיון נוסף בנושא, ואני מציע "לצדדים", והפעם ברוח טובה, להתעסק בנושאים העיקריים, ולטובתם;
6.   ביחס ליכולותיי ותפקודי, מקצועיותי ואמינותי בכל מהלך שנות שירותי בארגון, הרי שמידת הצניעות והענווה בה נתברכתי, מחייבת אותי לנקוט במשפט "יהללך זר ולא פיך" (משלי, פרק ב')
7.   ולכן – אין לי אלא לצטט מדבריו של מנכ"ל הארגון, תא"ל במיל. חיים רונן, כפי שנאמרו רק לאחרונה: "שלמה ואודי צברו ידע וניסיון עתיר, בהיותם מעורבים בפרוייקט ב"ש, אותו ליוו צעד צעד בעבודה מסורה ומקצועית"   וגם , חיים רונן, 28.1.13, (שבועיים!! לפני סיום עבודתי בפועל):   "ציין את הצלחת בניית בית הלוחם ב"ש. פרוייקט בסדר גודל של ב"ש הושלם לתפארת, תוך עמידה בתקציבים ובלוחות הזמנים. אין לכך אח ורע..."
8.   וכפרפרזה למילותיו של המשורר הלאומי ח.נ ביאליק:
"גם על עצמי לספר כך לא ידעתי..."  
 אתה הבנת את זה מר סימיס
 
לסיום
 
1.   אני מציע לעשות אתנחתא לגבי כל הנושאים האישיים. (מי אמר, מתי כתב, למי נתן, מתי נתן, למה נתן...). הם נושאים משעשעים, וכפי שניתן לראות, אינני סובל מלעסוק בהם, אבל הם לא חשובים כרגע. הנושא הארגוני יותר רציני.
2.   הגיע הזמן לדעתי, שיקום "מבוגר אחראי" ויקח את העניינים לידיים, ויאמר: "עד כאן"!!  זה יכול להיות אולי יו"ר הועד הארצי ויו"ר הועידה מר שמעון נבון, ואולי אף יו"ר הארגון מר חיים בר.
3.   ובעניין אשדוד - יש מושג שנקרא "רביזיה" – שינוי כולל – שינוי החלטה לטובת החלטה טובה יותר. זו לא בושה לעשות רביזיה, לכבוד הוא הדבר. זה קורה בגופים ציבוריים, בחברות ציבוריות ובחברות פרטיות. בנושא אשדוד, ולאור מה שקראתם, אני מציע לכם, לשקול לעשות רביזיה!!
4.   ניתן גם להקים ועדה בלתי תלויה לבחינת הנושא בכללותו. גוף, שיבדוק את נכונות הבניה בכלל ובאשדוד בפרט, וכן את יכולתו של הארגון לעמוד בכך, בעיתוי זה או אחר. גוף זה אמור להיות בלתי תלוי וכפוף, לא למנהלים בכירים, לא לפוליטיקאים, ולא להסכמים קואליציונים...
5.   ואם בכל הנאמר והנכתב, היה משום תרומתי הצנועה עבורכם, להבנת הנושא, למחשבה מחודשת ולשיקול נוסף, ואולי אף ל"מתנת פרידה" צנועה של כמה מאות מיליונים – דייני...
 
ובינתיים, תמיד אפשר לשיר  "שחקי שחקי על חלומות"...
 
ועד שהחלומות יתגשמו –
 "בבנין ציון וירושלים ננוחם"
 
 
מכבד אתכם, מעריך אתכם, מאחל לכם הצלחה, מצטער אם פגעתי במאן דהוא...
 
 
שאו ברכות
 
אודי נאור  
 
 

 
 
17.06.2013

חומר למחשבה לכל נכה צה"ל ולכל מי שמקורב לנכה צה"ל – אף אחד מכם לא חסין ממערבולת דומה למתואר מטה , אשר עלולה לאחוז וללפות בו עד תום...
 
 
אגף שיקום עם חוקים משלו.
 
אגף השיקום במשרד הביטחון נוסד והוקם , על מנת למלא יעוד ותפקיד חשובים מאין כמותם – שיקום נכי צה"ל ,פיסית , נפשית , כלכלית ותעסוקתית. אגף השיקום נהנה מתקציבי עתק של מיליארדי שקלים , על מנת למלא את ייעודו היסטורי – שיקום.
זה עשרות שנים שהגוף הנקרא אגף השיקום מועל בתפקידו ההיסטורי , אינו משקם כלכלית ותעסוקתית נכי צה"ל ומתנהל עפ"י חוקים משלו – חוקים ונהלים שאף גוף במדינה אינו מעז לאמצם , אשר אינם חוקתיים עפ"י כל דין ובטוחני כי אם העובדות תובאנה בפני בתי המשפט , יאשררו בתי המשפט קביעה זאת.
באגף השיקום קיימת פונקציה הנקראת "עובד/ת תעסוקה", פונקציה הריקה למעשה מכל תוכן.עובדי התעסוקה , אשר בעבר מילאו נאמנה את תפקידם ושיקמו שיקום אמיתי נכי צה"ל בתעסוקה במקומות עבודה ראויים במשכורות סבירות , ראויות ומכובדות הפסיקו זה עשרות שנים את פעילותם בשיקום נכים בתעסוקה ראויה. בעשרות השנים האחרונות נשלחים נכי צה"ל המבקשים שיקום תעסוקתי לגופים ומפעלים המעסיקים מוגבלים בשכר לשעה הנע בין 14 ל-19 ₪ ! נכי צה"ל , אשר תרמו מגופם ונפשם למדינה הופכים להיות בבת אחת למוגבלים הנשלחים לפח האשפה התעסוקתי עם מוכי גורל אחרים.
אולם אגף השיקום מגדיל לפעול בנושא "שיקומם " הכלכלי של נכי צה"ל : עקב אי מסוגלותו לשקמם תעסוקתית מצא אגף השיקום שיטה לסתימת פיות נכי צה"ל.במקום שיקום כלכלי ותעסוקתי אמיתי עפ"י החוק ועפ"י תפקידו העיקרי ומרכזי של אגף השיקום , נשלחים נכי צה"ל לוועדות לבדיקת כושר תעסוקה הפועלות מטעם אגף השיקום.וועדות אלה , אשר חברים בהם פסיכולוג ופסיכיאטר , רופא תעסוקתי , עובדת סוציאלית ,הרופא המחוזי של אגף השיקום ורופא מומחה עפ"י פגימותיו של הנכה בוחנות האם הנכה מסוגל וכשיר לעבודה מליאה או חלקית ועפ"י פסיקתה ממשיך הטיפול בנכה.
במידה וועדת כושר העבודה פסקה כי הנכה אינו כשיר , לחלוטין לעבודה לצמיתות או לתקופה קצובה מתחיל טיפול ארוך ומייגע לקביעת מעמדו של הנכה הבלתי כשיר לעבודה , אשר בסופו "יזכה" נכה עד49% בדמי מחייה חודשיים , מעבר לתגמולי הנכות דלו בסכום "אדיר" של 4500 ₪ ( משכורת מינימום ) ואילו נכה בדרגת נכות מעל 50% יזכה בדמי מחייה חודשיים , אשר ישולמו לו בתוספת לגמלת נכותו – דמי מחייה בסכום "העתק" של כ-6000 ₪ .הדרך לקבלת דמי המחייה העלובים הינה מסלול מכשולים ארוך ומפרך האורך מספר חודשים והכולל בתוכו : מסלול של ביטול שיקום – במידה והנכה שוקם בעבר ע"י משרד הביטחון בעזרה בלימודים או בעזרה כלכלית להקמת עסק , בדיקה כלכלית מקיפה עליו , כשהוא נדרש להמציא דפי חשבון בנקאיים וכן וועדה נוספת האמורה לאשר את מעמדו ואת זכאותו לדמי המחייה המגיעים לו עפ"י אחוזי נכותו.
כל הבדיקות הנ"ל מבוצעות , כאשר עובדי אגף השיקום דואגים להעביר לנכה מסרים ישירים של אי אמון בו ובהצהרות ההון שמסר , כאשר ההתייחסות אליו הינה כאל גנב הבא לחמוס ולשדוד את תקציב המדינה.שכחו עובדי אגף השיקום כי מקום תעסוקתם אשר הינם משתכרים בו עשרות אלפי ₪ לחודש קיים אך ורק בזכות נכי צה"ל וכי הינם חייבים להודות לנכי צה"ל כי הינם משתכרים בצורה יותר ממכובדת.שכחו עובדי אגף השיקום ומנהליו כי הינם חייבים לשרת את נכי צה"ל מכל הלב וכי זהו ייעודם ותפקידם וכי עליהם מוטלת החובה לשמור על זכויות נכי צה"ל ולא לפגוע בזכויות נכי צה"ל!
אולם במקום לשמור על זכויות נכי צה"ל ולהילחם עליהם מכורח מעמדם ותפקידם ההיסטורי- שיקום נכי צה"ל- מעמידים עצמם חלק מעובדי ומנהלי אגף השיקום מעל החוק ועושים ככל העולה על רוחם על מנת לפגוע בזכויות נכי צה"ל וכאן אפרט בהמשך עפ"י מקרה פרטי שאני מעורב בו אישית.
נכה צה"ל עד 49% נכות , אשר עבר את כל הויה דלורוזה עד להכרה בזכותו לקבל דמי מחייה חודשיים עם פסיקת וועדת תעסוקה כי אינו כשיר לעבודה לצמיתות עקב פגימותיו אינו יודע ואין לו מושג איזה גיהנום יעביר אותו אגף השיקום ברגע שיוחמר מצבו הרפואי ואחוזי נכותו יגלו מעל 50% נכות , עובדה המעניקה כאמור לעיל דמי מחייה חודשיים שלא בגובה שכר המינימום- 4500 ₪ - כי אם דמי מחייה בסכום עתק של כ15% משכר בכירי האגף של כ-6000 ₪ ...
או אז יעבור נכה צה"ל שנלחם באויבים מרים בשדות הקרב מלחמה איומה ומשפילה , אשר אגף השיקום יכפה עליו...אם במסלול הראשון של קבלת דמי המחייה נחשד נכה צה"ל ברצונו לשדוד את קופת המדינה , אזי במסלול השני "היוקרתי" של מעל 50% נכות צריך הנכה לעמוד מול הטחת האשמות בלתי מבוססות , כאשר הוא זה שצריך להוכיח כי אין בהן דבר וכך נמשך לו משחק פינג פונג ציני , כאשר אגף השיקום מטיח האשמות שווא חסרות בסיס עובדתי כלשהו , מלבד הערכות סתמיות והנכה הוא זה שצריך להביא עודות ומסמכים האמורים להדוף האשמות וחשדות הזויים...
השלב הראשון להכרה במסלול "היוקרתי " של קבלת דמי מחייה לבעל אחוזי נכות מעל 50% - לאחר קביעת וועדת התעסוקה של אגף השיקום כי אינו כשיר לעבודה לצמיתות , עקב נכותו וסעיפי נכותו ופגימותיו – הינו שלב הוועדה לביטול שיקום (?!) .ביטול שיקום למי שעבר כבר ביטל שיקום בהיותו בעל אחוזי נכות של פחות מ-50% נכות. העצוב במהלך הציני הזה הינה ההוכחה הניצחת כי אגף השיקום רואה בהוצאת נכי צה"ל ממעגל העבודה , תמורת דמי מחייה זעומים ומעליבים שיקום...! אכן מהפך ציני בפירוש לשיקום ולתפקידו של אגף "השיקום" של משרד הביטחון.
בו זמנית שוכר אגף השיקום משרד חקירות החוקר את מקורות ההכנסה של הנכה , אשר מצבו הרפואי הוחמר.כאילו לא מספיקה הנבירה הכלכלית והחקירה שבוצעה בשלב הוצאתו ממעגל העבודה וההחלטה על דמי המחייה בעת שהיה במעמד 49% נכות...חקירה זאת אורכת לה למעלה משלושה חודשים ואז מתחילה מסכת של דרישות הבהרה מופרכות והאשמות ללא בסיס. כל גוף רשמי במדינה המאשים מנדהו בעובדה זאת או אחרת – כמו רשויות המס , המשטרה , ביטוח לאומי – מציגות בפניו עובדות מוצקות ולא רסיסי עובדות , אשר בעקבותיהן מגיעים למסקנות , אשר על הנכה להפריכן ולהלן שתי דוגמאות :
 
  1. חברת החקירות מצאה כי הנכה רשום כבעל חברה ובעל מניות בחברה.כמו כן מצאה חברת החקירות כי במשך שנים לא דיווח הנכה על הכנסות לרשויות המס וכי במשך שנים לא הוגשו דוחות למס הכנסה.באגף השיקום הגישו לנכה סיוע כלכלי לפני כעשור , עקב קריסה כלכלית שלו.כל מנהל חשבונות זוטר שהיה נתקל בדו"ח כזה היה מבין מייד כי עקב קריסה כלכלית , כנראה לא סגר הנכה את החברה ובהיותה עדיין רשומה ברשם החרות- כלא פעילה מזה שנים ועם חוב מצטבר לרשם החברות . אולם אגף השיקום וסגן ראש האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום- אשר במקום למלא את תפקידו לשמור על זכויות נכי צה"ל מנצל את תפקידו לגזילת זכויות נכי צה"ל ודוגמא מוחשית על כך בהמשך- דרשו הסברים מפורטים מהנכה על עובדת היותו  בעל חברה ומניות בחברה וכן פירוט הכנסות החברה...הזוי , לחלוטין ! אגף השיקום מעלה חשדות , אולם לא מציג כל ביסוס לחשדותיו ומצפה מהנכה לדאוג להציג מסמכים לשלילת החשדות המבוססות על כלום.
  2. חברת החקירות מצאה כי על שם הנכה רשומים שני נכסים אשר מכר בשלוש השנים האחרונות. נכס אחד הינו דירתו של הנכה , אותה נאלץ למכור לאחר שלא עמד בתשלומי המשכנתא ולאחר שאגף השיקום , אשר הסתמך על עדות שקרית של מנהל מחוז דן , סרב לעזור לנכה בהלוואה של עשרות אלפי ₪ לכיסוי הפיגור במשכנתא..תיעוד מכירת הדירה נמצא סרוק במחשב האגף ותיאור נסיבות מכירת הדירה מתוארים שם בפרוטרוט במסמכי ההתכתבות של הנכה עם האגף. לגבי הנכס השני המדובר אין האגף מציין על איזה נכס ובאיזה מקום – והנכה חושב לתומו, שמא זכה , סוף סוף לדירת מגורים  לעצמו...אולם אגף השיקום דורש הסברים למהות מכירת הנכסים- אשר לפחות לגבי אחד מהם יש לו את כל ההסברים – בלא לחשוף מידע שלם על ה"נכסים" המדוברים, כאשר על הנכה להמציא הסברים על עובדות עלומות המופרכות באוויר.
  3. וכפי שהבטחתי , אני מעלה בזאת על נס את פעילותו של סגן ראש האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום , בעל התואר המפוצץ , אשר תפקידו ההיסטורי לשמור על זכויות נכי צה"ל ובפועל עושה הכל על מנת לפגוע בזכויות נכי צה"ל. פנה אלי נכה צה"ל , אשר עקב החמרת מצבו הרפואי , לאחר ניתוחים נוספים שעבר , הוגדלו אחוזי נכותו אל מעבר ל- 50% נכות וועדת תעסוקה מטעם אגף השיקום קבעה כי עקב מצבו הרפואי ונכותו אינו מסוגל לעשות כל עבודה לצמיתות ( הפרטים המלאים של הבחור נמצאים אצלי ובאישורו אמסור אותם לכל דורש ). הלה שלח לי מכתב , אשר הוציא בעל התואר המפוצץ לעיל בו הינו מציין כי החלטת וועדת המומחים לענייני תעסוקה , מטעם אגף השיקום , אינה נראית לו סבירה וכי לעניות דעתו ( ומעניין מהם כישוריו המקצועיים המכשירים אותו לפסול וועדת מומחים מקצועית , אשר הינה מטעם משרדו ) הנכה יכול לעבוד. הנכה נאלץ לשכור עו"ד , לפנות לבית משפט ,על מנת שיפסוק בעניינו פעולה שעלתה לו כסף רב ונמשכה כשנתיים עד להחלטת בית המשפט. בית המשפט חייב את אגף השיקום להעביר את הבחור וועדה נוספת. בימים אלה חזר אלי הבחור ובישר לי כי וועדת תעסוקה נוספת שעבר קבעה שוב כי אינו כשיר לעבודה לצמיתות. מעניין מה יחליט הפעם בעניינו סגן ראש האגף וראש היחידה הארצית לשירותי שיקום.
חברים , הממשלה מבקשת לקצץ , על מנת לאזן את תקציב המדינה בעקבות הגירעון הנורא.בפתחה של הממשלה מונחת הזדמנות פז לסגור את אגף השיקום המיותר , אשר במקום להילחם על מימוש זכויות נכי צה"ל , דואג לפגוע בהם ככל האפשר.
ניתן למצוא תחליפי פעילות יעלים והולמים לאגף השיקום האנכרוניסטי , אשר הפסיק מזמן למלא את תפקידו ההיסטורי – שיקום נכי צה"ל – ובמקום זאת מתפקד כחברת ביטוח כושלת , במיוחד.
סגירת אגף השיקום ופיטורי רוב העובדים המיותרים הפוגעים בנכי צה"ל – אם כי אסור לשכוח את הנשמות הטובות אשר לא שכחו כי תפקידם לטפל בנכי צה"ל ולא להתעמר בהם – תוך החלת רפורמה מקיפה – תאפשר להעביר תקציבי עתק לשיקום כלכלי ותעסוקתי אמיתי של נכי צה"ל בלא לפגוע בכבודם ובלא לרמוס את זכויותיהם.
לא ייתכן כי זכויות בסיסיות של נכים , אשר נקבע לגביהם כי אינם יכולים ומסוגלים לעבוד בעבודה נורמטיבית לצמיתות , יירמסו ברגל גסה ע"י פקידים ומנהלים של אגף השיקום. לא ייתכן כי הטיפול בזכות הבסיסית לגמלת מחייה חודשית ייקח חודשים רבים וגם שנים , תוך הבאת הנכה למצוקה כלכלית גדולה יותר , עקב אי יכולתו לכלכל את עצמו כראוי בתעסוקה נאותה.
 


 
הם, כבר, מפסיקים להראות לנו אצבע משולשת...הנבחרים!
 

הם כבר מפסיקים להראות לנו אצבע משולשת...הנבחרים ! היום הם שולפים את שרביטם ומשתינים עלינו בקשת...הנבחרים !

הם איבדו את הבושה...הנבחרים ! והם מרוקנים את הקופה ! הם יורקים עלינו בנחת ומקורביהם אוספים את הפירורים מהצלחת...
הם ממהרים להעלות את שכרם , רק בשליש (!) וכדי להגדיל את ממונם הם קובעים זאת רטרואקטיבית, רק לשנה...
הם ממהרים לשדוד את קופתנו ולעשוק אותנו ללא בושה ולנו הם מספרים כי התרוקנה להם קופת הצדקה...קופת הצדקה ממנה מחלקים חבילות מזון לנכי צה"ל נצרכים, אשר הגיעו לפת לחם...
ארבע שנים לא העלינו שכר הם זועקים...הנבחרים! ואילו אנו, סתם נכים, את אותם סכומי גמלאות מקבלים ועם הזמן הופכים לנזקקים...
חברי נכי צה"ל, אם פעם הייתה להם עוד בושה והנבחרים שדדו את הקופה על קצות אצבעותיהם...היום הם איבדו אף שמץ של בושה ואת כספינו גוזלים ושודדים לאור היום ובקול תרועה רמה....
חברי נכי צה"ל , הגיעה העת להפסיק להחריש...הגיעה העת להפסיק לשתוק....הגיעה העת להקים קול זעקה שתישמע מדן ועד אילת...קול זעקה מרה של רוב דומם ומושפל על ידי ארגון משתף פעולה, נצלן וציני השודד את הקופה- קופה הנצברת מדמי חבר בסיסיים בסך של כ-600 ₪ לשנה של למעלה מ-55 אלף חברים וקופה נוספת בסך כ-1600 ₪ לשנה מכ-30 אלף חברים המשלמים בנוסף דמי חבר לבתי הלוחם השייכים להם ונבנו תוך בזבוז שערורייתי של משאבי תרומות שהגיעו מיהודים טובים מכל רחבי העולם לטובת כלל החברים...
חברי נכי צה"ל , הגיעה העת להפסיק ולהחריש נוכח מספר החברים הזעום המועסק על ידי הארגון במאות המשרות שהמציא למקורביו...הגיעה העת להפסיק ולהחריש על מינוי תת אלוף במילואים למנכ"ל הארגון בשכר צנוע של עשרות אלפי שקלים לחודש- אשר היום עלה בשליש- על מנת לתמוך בשילובו בחיים האזרחיים , עקב היותו מקורבו של יו"ר הארגון שמינה אותו...הגיע העת להפסיק ולהחריש לנוכח מנהגו של הארגון , האמור לייצג ולדאוג לנכי צה"ל, להעניק משרות נוחות למקורבים שאינם נכי צה"ל, אולם ניחנים במעלות וסגולות ייחודיות להם, בלבד: הם מקורבים לנבחרים...וידוע שאם הינך מקורב לנבחרים אינך אוכל פירורים- כחברים הסמוכים על צלחות הנבחרים- כי אם נהנה ממעדנים נבחרים ומשמינים...
חברי נכי צה"ל, הגיעה העת להפסיק ולהחריש לנוכח הסיאוב והשחיתות המתמקצעים בקרב הנבחרים...
חברי נכי צה"ל הגיעה העת לבעוט לכל הרוחות בנבחרים מטעם עצמם ואנשי שלומם , אשר אנחנו לא באמת מעניינים אותם והמשתפים פעולה עם אגף השיקום להחזיק אותנו כנועים ומרודים ונזקקים כמה שיותר...ככל שנהייה נצרכים יותר כלכלית חושבים הנבחרים עם בני בריתם מאגף השיקום המנהלים, כך נהייה יותר כנועים ולהישגים מדומים נהייה מרוצים ...
חברי נכי צה"ל הגיעה העת לאמר לנבחרים שאת הארגון הם הורסים ואת השחיתות והסיאוב משכללים- די ! עד כאן! מושחתים הביתה! מייד ועכשיו!
הרף לך יושב ראש הארגון...! החזר את המושכות עכשיו לפני שנבעט אותך החוצה מהבית, ביתנו, אשר השתלטת עליו בדרכים מפותלות, תוך בחירות מושחתות ולא אמיתיות וקואליציות מתוחכמות ולא מציאותיות...
הרף לכם נבחרים יקרים , אשר רק לעצמכם הינכם דואגים ואת כלל הנכים מפקירים...הרף לכם נבחרים מושחתים, אשר ללא בושה את משכורותיכם הינכם מעלים בצורה שערורייתית, אשר לא נראתה במחוזותינו עשרות שנים...הרף לכם משתפי פעולה מושחתים , אשר אפילו הישג זעיר לנו אתם לא משיגים!


מיכאל אחי עמוס. 
 
 
  המחשבות שקד גוטמן
(IP: 46.117.179.244)
ניר שוורץ 25/02/2011 ערוךפרטים מלאים    
 
קראתי את הסיפור בעניין רב
בולע כל מילה בשקיקה אוסף עוד ועוד מידע על הסיפור
אני חושב שאין תגובות כי אף אחד לא באמת יכול להגיב על זה
אבל יש לי שאלה אחת..
בזמן המלחמה.. לאן נעלמות המחשבות ??
חושבים על משהו אחד ועושים משהו אחר
איפה הפחד ?
איך מסתגלים לזה ? לחושך לריח של האבק שריפה
לפחד המתמשך שכל רגע אתה יכול להיות ההרוג הבא

תודה רבה שחלקת והשקעת מזמנך לרשום פה..
אני ממש מעריך את זה !
 
 
 


 

כוח הספיגה הנשי : נשים במעגל ההדף
 
מאת : טל זהבי, M.S.W, אחראית תחום טפול במשפחות נפגעי צה"ל באזור -צפון -עמותת 'מצדיעים'
הן מזייפות עסקים כרגיל , מחביאות את הכאב והבדידות , ונושאות על כתפיהן, הכפופות מנטל את עול התפקידים המשפחתיים, במסירות ובהכנעה. הן מסתירות את הזוגיות החבוטה, את האהבה שהתאיידה, עד שנדמה שרק קשר אחד , עוד נותר בינהם :קשר השתיקה.
נשות הלומי הקרב חיות בצל המלחמה , ויותר משהן נאמנות לעצמן הן נאמנות לסוד של בני זוגן , שאמנם נשארו בחיים, אך מתים מבושה. נראה כי החברה הישראלית , המעלה על נס את מורשת הקרב וגיבורי החיל , שנעריה עדיין נוהים אחר תהילת השרות בחילות קרביים , שבה צחצוחי חרבות ואסטרטגיות מלחמה ,הן חלק משמעותי מהשיח הצבורי, עדיין אינה מסוגלת להסתכל באומץ, שלא לומר בחמלה,בלבן שבעיניים ,לאלה שהיו שם במלוא רמ"ח אבריהם .
אנשים הסובלים מהלם קרב , או בעגה המקצועית מתסמונת פוסט טראומטית ,אינם זוכים לסובלנות ובוודאי לא להילה של גיבורי הקרב שחזרו לחיים , או נפגעו באופן פיזי בלבד. רבים מאלו שלקו בהפרעה,נאלצים עדיין לתפוס מחסה, רצוי ,אם אפשר תת קרקעי , רחוק מעיניהם וידיעתם של החברים והקרובים , שעבור, חלק לא מבוטל מהם, פוסט טראומה עשוייה להתפרש כמילה נרדפת ל'שגעון',במקרה הטוב, או במקרה הגרוע ,ככיסוי פסיכיאטרי לחולשה אישית,עצלות ,פגיעות וניצול של המערכת , ובקיצור כל מה שאינו עולה בקנה אחד עם פרופיל הצבר הישראלי הלוחם.
יש רק מקום אחד שסופג באופן יומיומי את הייאוש והזעם של הלוחמים,דלת אמותיו של הנפגע :בת זוגתו וילדיו. שם בתוך המחשכים של המחסה הביתי , יוצאת האמת הקשה, בלי זיוף, אך עם הרבה לילות סיוט טרופי שינה, פלאשבקים לאור יום, חרדה מציפה ,דריכות מתמדת לאסון ,והמנעות כללית מכל אספקט של חיוניות וחיות .
נשות הלומי הקרב , אותו חיל נשים,המגוייס לשמש ככוח הספיגה החברתי של ההדף הפוסט טראומתי, משלמות, מידי יום , לצד בני זוגן הנאנקים מסבל , את מחיר אובדן החלום של חיי משפחה נורמטיביים , לצד שותף מלא ופעיל לחיים . הן הקריבו לא מכבר את דימויין הנשי , את צורכיהן להיות נאהבות ונחשקות ,לטובת תפקידן כ'אם' – המטפלת ב'בן זוג-ילד' , שהפך לא מכבר , תלותי , תובעני ומבוהל . מבועת ממראות המלחמה המציפים, הוא מפגין קהות רגשית , מסתגר ומתנתק, ומותיר לרוב את זירת היחסים המיניים והאינטימיים, מיותמת.
נשים שחוו בעבר את נשיותן במלואה, חוות עצמן דחויות ומתוסכלות. הן מתרפקות בערגה על זכרון אהבת הנעורים, זו שחוו טרם הפגיעה, ומחזיקות את התקווה לנגיעה תמימה, לשילוב ידיים, לשיחה אמיתית מלב אל לב , למבט של רוך, או סתם להאזנה משותפת למוסיקה, או הליכה משותפת לקולנוע. כל אותם הרגלים נעימים ורגילים כל כך, לכאורה, שכבר מזמן אינם חלק מהמרקם הזוגי .
 
ישנן נשים אשר מתוך תחושת אשמה ,מהולה בחמלה ומסירות אין קץ לערך שאין מפקירים פצועים בשדה הקרב, מתכחשות לצרכיהן להתענג, להתפתח , ולהגשים חלומות אישיים ומקצועיים . תחת זאת, הן מתמסרות לעשיה אינסופית, הקשורה בפרנסת הבית , תחזוקה שוטפת וגידול ילדים , לצד בעל שיצא ממעגלי התפקוד והפך לצל.
בתוך ים של מטלות ותפקידים , הן מצליחות ולהטביע, רגשות אוטנתיים של תסכול ופספוס, הנחשבים בעיניהן 'בלתי לגיטימיים' אל מול סבלו של בן הזוג.
שחוקות מדריכות לקראת ההתפרצות הבאה , מיואשות מנסיון לגונן על ילדיהן מפני הזעם וההתחפרות של אבא, ומותשות מהצורך ללכת על ביצים, ולהפגין חוזק ואחריות, הן עשויות ברבות הימים, לפתח מה שמכונה 'טראומתיזציה משנית '.
במחקרים שנעשו בארץ ובחו"ל נמצא שעור גבוה של פסיכופתולוגיה בקרב נשות הלומי קרב. יתר על כן, נמצא דמיון בפרופיל הסימפטומים הפסיכיאטריים בין הגברים הפוסט טראומטיים לבנות זוגן.הספרות המקצועית מדווחת על 'הדבקה בסמפטומים ' והתרחבות מעגלי ההדף .
בדומה לבני זוגן ,נשים רבות מדווחות על צמצום הביטוי הרגשי והאינטימי, על נסיגה חברתית, בעיות ריכוז, הפרעות שינה, דכאון וחרדה והתפרצויות זעם. מדובר בנשים החוות לא אחת בלבול ביחס לזהותן, העדר מוקד שליטה פנימי בחייהן, ונטיה ליתר רגישות בינאישית .בתוך כך ,הן נאלצות להתמודד עם בדידות ובידוד חברתי, הנכפים עליהן מפאת ההסתרה והבושה.
שנים רבות הן חיו במחתרת, אולם בשנים האחרונות, אפשר לחוש בטפטוף של נשים, אשר לאחר שחוו קורבנות, זמן רב מידי, בוחרות בחיים. לאחר שהכירו והפנימו את היותן מעגל ההדף השני של הלם הקרב, הן רוצות לחוש, להתקרב ולהתרגש מחדש.
עמותת 'מצדיעים' , שהחלה לפעול בשנת 2008, ואשר שמה לה למטרה לדאוג לזכויותיהם ולרווחתם של נכי צה"ל לדורותיהם, פתחה לאחרונה שרות תמיכה נפשי לנשות הלומי הקרב. זאת לצד פעילות במתן שרותי ייעוץ משפטי, שרותי חוות דעת רפואית, עזרה ביטוחית, וסוציאלית, ופעילות חקיקתית ענפה.
העמותה הוקמה ללא עזרה כלכלית , והיא עמותה בלתי תלוייה, המספקת את שרותיה במחירים מסובסדים. התמיכה הנפשית לבני משפחות הלומי הקרב , ובכלל זה נשות הלומי הקרב, ניתנת על ידי מטפלות המתמחות בטיפול קליני, ובעלות ניסיון בעבודה עם אוכלוסיה הסובלת מפוסט טראומה. הטיפול ניתן בקליניקות פרטיות באזור הצפון, השרון והמרכז.
לפרטים ניתן לפנות לטל זהבי בטל',054-4448125

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


אני מבקש להביע את הערכתי לראשי ארגון נכי צה"ל. על העוז, העיקשות והחוצפה.
בכל העולם אנשים עושים למען עצמם. מי שמצליח יותר, זוכה לכבוד רב יותר.
אז על מה הרעש ?

מניסיון אני יודע כי אנשים העושים ימים ולילות, לשיפור מצבו של הציבור מגיע להם מעל ומעבר.
להילחם בהחלטות שלטוניות, המנסות להעשיר את הקופה הציבורית, על חשבון הציבור, זו עבודה סיזיפית
של הרבה ימים ארוכים ולילות ללא שינה ומגיע על כך פיצוי ראוי.

הדבר היחידי המעיב מעט על יכולתי לשמוח בעבורם בלב שלם, הינה העובדה כי עלה בדעתי,
שמא עקב הניסיון לחיסכון, נעשקו ראשי הארגון ע"י השלטון לכול אורך הדרך. כדי לעשות צדק עמם,
אני מבקש כי השינוי בשכרם יוקפא עד לברור העניין.

במקרה הזה מבחן התוצאה או לייתר דיוק, תוצאות הבחינה, חייבות להיות גלויות לעין כל.
כדי שנוכל לוודא כי הינם מקבלים פיצוי הולם, לעמלם עבור המיוצגים על ידם.

הרבה בריאות טובה לכולם

אריק ילין- ממונה תחום רווחה

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  תודה ג'ני ג
(IP: 77.124.154.152)
מביעים דעה 18/01/2011 ערוךפרטים מלאים    
 
כשמילה יוצאת אל חלל האוויר
יש בכוחה משמעות רבה
אך מיד ניתן להרגיש אם יש כוונה
או כך סתם היא חלפה
וכאשר מילים נרשמות על דף
יש בהן יותר ממילה
יש בהם רגשות ומחשבה.
תודה ...
היא מילה יפה והמשמעות שלה גדולה
מילה עם ערך אהבה והערצה לאדם אשר נתן או עשה
זאת המשמעות לתודה אז מכל הלב
ת ו ד ה
 
 
 

הציבור מטומטם הציבור משלם.

אריק ילין
 
 
 

פוליטיקאי ממנה מלחך פנכה כזה או אחר, לתפקיד כזה או אחר. ממש אבל ממש לא חשובים כישוריו הרלוונטיים לתפקיד. הנושא היחיד החשוב לממנה, הנה יכולתו להכפיף את מלחך הפנכה לרצונותיו.

עד כאן לצערי הנו מה שהפך למקובל בעולמנו ולא ממש חביב עלי ועל עוד כמה בודדים.


למינוי פוליטי צד נוסף.

מינוי פוליטי המקבל צ'ופר וזוכה להניח את ישבנו על כסא "מרופד", בצוו מלכות של העת הזו,
משקף את הממנה. הצלחותיו הצלחתו כישלונותיו כישלונו. לא חייבים תואר בפיסיקה להבין את זה.
אחרי שרעננו את זיכרוננו בנושא, חשוב להביא דוגמא אחת מיני רבות מהעת הזו.


בנימין נתניהו כן ההוא מ"הפסטיבל"

מינה את משה צין, לתפקיד חסר חשיבות מבחינתו של בנימין. להיות לו ולנו, ראש האגף לשיקום נכי צה"ל. אמרנו כבר כישורים לא רלוונטי ? אמרנו כבר הצלחותיו הצלחתו ? בניגוד ל"פסטיבל" שבו זכה בנימין להצטלם עם חייל פצוע אחד, בהפקה בן לאומית מתוקשרת היטיב, המינוי הפוליטי לא מספק את ה"סחורה". זוכרים "כישלונותיו כישלונו" ואיזה פוליטיקאי מבקש להצטלם על רקע כישלונות ?


זו אותה גברת עם אותה אדרת.

שלא במפתיע אני נזכר בבן הזוג של בנימין, לנישואין הלא מקודשים הללו. באהוד וכמה מהר הוא,
נסתלק מאירוע רב נפגעים, שלא חלילה וחס שמו יקשר לרקע לא מחמיא, שהינו אחראי לו !
איך אומרים בשכונה "הסיר והמכסה מתאימים".


תלמידה מוכשרת.

לא במפתיע עוזרת השר תוהה ובכתובים, "מי בפועל אחראי על נכי צה"ל". היה לה מימי ללמוד.
למרות שאז נעלם מהשטח, גם כיום אין לאהוד סיכוי להשיל מעליו את האחריות למקרה ההוא
ונוספים רבים מהעת החדשה ולצאת לעצמאות.


מזמן עזבנו את הנוצה וכסת הדיו.

המילים סטריליות לא מכתימות, המגע שלנו עם המילים הנכתבות, הוא סוג של קסם מנותק מהמציאות. המציאות בה אני שרוי אין בה קסם, היא מדממת לא סטרילית, מכתימה את הסובבים בכתמים לא נמחים, נספגת בנפשו של מי שמוכתם. למעט פוליטיקאים ומלחכי פנכתם המצופים בסוג של טפלון ו"ריפוד" שמן


לרגע שכחתי במי מדובר.

לתוהים מדוע אנקות השבר של נכי צה"ל, לא מצליחות לחדור את קירות הלשכה המלכותית בירושלים, אל לשכתו של בן הזוג בתל אביב וזו של המינוי הפוליטי, כנראה לא קראו בעיון את הסעיף הרלוונטי ב"מדריך לפוליטיקאי" להלן ציטוט מהמדריך " תתרחק מכישלונות במיוחד אם אתה אחראי להם". בנאיביות חיפשתי במדריך סעיף האומר : נסה לתקן כישלונות, במיוחד אם הם שלך, אכן נאיביות.


צריך לחיות את זה כדי להאמין.

לסיום נחזור למטרה לשמה נתכנסנו. למשה צין המינוי הפוליטי של בנימין, לתפקיד ממש לא חשוב.
האחראי הראשי של מדינת ישראל לשיקום נכי צה"ל. לאור הנאמר לא מפתיע כי המסר היחיד מלשכתו הינו,"מר צין כעיקרון אינו נפגש עם נכי צה"ל". כתגובה אפילו הליצן המוצלח בתבל, היה מרצין. לדעתכם המינוי הפוליטי יודע למה קיבל כיסא "מרופד" הייתכן כי זה אותו אדם שהיה פעם לוחם גולני? "הגם בארזים פשטה שלהבת ". או שמא פני הדור כפני הכלב וכמוהו, אינו נושך את היד המאכילה אותו?


הרווח של בנימין ואהוד, ההפסד של {ה}שלום.

לאחר שכתבתי את הכותרת מעל, בשל נכה צה"ל ספציפי, הבנתי כי הינה גדולה מסך חלקיה.
אין לי כל בעיה בכך שהמינוי הפוליטי משה צין, אינו מספק את ה"סחורה" לבנימין ואהוד, הרווח שלהם ממש לא מעניין אותי. מעניין אותי ההפסד של ילדינו ונכדינו הפצועים, שהפכו לסחורה, לצילומי בחירות של בנימין ואהוד ולמלחכי פנכתם ובשארית הזמן משולים לרהיטים שאין בם צורך ולא מביטים לעברם.


תרשו לי לשאול שאלה בוטה,

בידיעה ברורה כי טרם הגענו למנוחה ולנחלה ולאיש תחת גפנו ותאנתו יחיה וגם בעתיד,
רבים מילדינו ונכדינו, ישלמו בחלקים מגופם ונפשם על הגנת המדינה, אנחנו באמת מוכנים,
כי האחראים לשיקומם, יהיו מנותקים מהמציאות הנוראית של נכי צה"ל.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


 
 
התחברות לחבריםתאריך ושעה
 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


FacebookTwitter

לייבסיטי - בניית אתרים