מצע מצדיעים

דף הבית >> מצע מצדיעים

 
מצע עמותת מצדיעים ללוחמים נכי צה"ל
( טיוטא ראשונה- ייתכנו שינויים )
1.תקנון וחוקת הארגון
2.פעילות הארגון
3.קשר עם הקהילה בארץ
4.יוזמות חקיקה בכנסת
5.פעילות אצל תורמים יהודים בחו"ל
6.פעילות ייחודית עבור חברי הארגון
7.בתי הלוחם
8.קריטריונים להכרה כנכי צה"ל

תקנון וחוקת הארגון :

1.שכר הבכירים –

להיבחר ע"י חברים להנהגת הארגון הוא כבוד גדול וייצוג החברים ומאבק על שמירת זכויותיהם חייבים להתבצע בהתנדבות , ברוח העמותה למען זכויות הלוחמים שהוקמה עם קום המדינה ונקראה "ארגון נכי צה"ל".

תפקיד ביצועי בהנהלת העמותה חייב להיעשות בהתנדבות תמורת כיסוי הוצאות , בלבד , ושכר מינימלי למי שזוהי השתכרותו היחידה בגובה השכר הממוצע במשק לכל היותר.

תפקיד ייצוגי וביצועי בארגון אינו יכול ואסור לו לשמש כקריירה וקרש קפיצה לתפקידים מחוץ לארגון , כי אם חייב להיות מוקדש לחברים ולהתבצע בהתנדבות מליאה ברוח הארגון המקורית !

כל חבר מקבוצת מצדיעים לארגון נכי צה"ל מתחייב לבצע את תפקידו למען החברים בהתנדבות , תמורת כיסוי הוצאות בלבד !


2.נבחר בשכר לא יוכל לשמש בתפקיד נושא שכר יותר משתי קדנציות רצופות , גם אם מדובר בשני תפקידים שונים...לדוגמא : יו"ר מחוז אשר כיהן שתי קדנציות בתפקידו, לא יוכל לאחר הקדנציה השנייה שמילא להתמודד על ראשות הארגון ולכהן קדנציה נוספת כיו"ר הארגון...חובה להדגיש: מצדיעים רואה בשירות בתפקיד בארגון שירות התנדבותי למען קהילת החברים ולא התחלת קריירה שנייה...
3.מצדיעים תפעל לשינוי מיידי של תקנון הארגון , תוך הפעלת עיקרון הבחירה האישית לכל תפקיד ותפקיד , עפ"י נתונים וכישורים אישיים...
4. יוכנס לתקנון סעיף המחייב את הארגון להעסיק אך ורק חברים במשרות בתשלום בבתי הלוחם או במשרדי הארגון...משרות אלה יוצעו במכרז, אליו יוכלו לגשת חברי הארגון , בלבד. במידה ולא יימצא מועמד מתאים למשרה כלשהי שתוצע למכרז בין חברי הארגון , יוכל להיבחר מועמד חיצוני לתקופה קצובה של עד 5 שנים ואז תועלה המשרה שוב למכרז בקרב החברים...
5.מצדיעים תאפשר לכל נכה צה"ל מוכר בעל אחוזי נכות 10% ומעלה להיות חבר בארגון ולשלם את דמי החבר בהוראת קבע ...חברות זאת תעניק לו את כל הזכויות מהן נהנים שאר חברי הארגון...מצדיעים מאמינה שארגון , אשר עפ"י החוק מוגדר כארגון נכי צה"ל אינו יכול לעשות דין לעצמו ולהימנע מייצוג 44 אלף נכי צה"ל מוכרים ! במקרה כזה הארגון אינו יכול להיקרא ארגון יציג כי הוא מייצג רק כחצי מנכי צה"ל המוכרים!
6.מצדיעים תאפשר לכל חבר ארגון לקחת חלק בדיונים פתוחים , אשר , ייערכו בנוגע לכל הסכם האמור להיחתם עם אגף השיקום ומשרד הביטחון ולקבע גורל זכויותיהם של החברים...בדיונים אלה ייחשפו כל סעיפי ההסכמים האמורים להיחתם , כך שהחברים לא יוכלו לעמוד בפני מצב שאין אפשרות לשנות דבר , כי נחתמו הסכמים עפ"י גחמת ליבם של מתי מעט...

פעילות הארגון:

1.מצדיעים תפעל , מיידית , לסגירת משרדי כל המחוזות והעברת משרדי המחוזות ,אשר בתחום שיפוטם , בתי לוחם לפעילות במתחמי בית הלוחם השוני- אם במתחמים עצמם ואם מתוך קרוונים שיוצבו במתחמים . כל הכספים שיושגו מסגירת משרדי המחוזות ומכירת נכסים אלה יועבר למען פעילות לרווחת כלל החברים או יושקעו בקרן לעזרה לזולת לטובת חברים נזקקים...
2.הפעלת מחלקה משפטית לטובת החברים- מצדיעים תפעל להקמת מחלקה משפטית , אשר תמנה , לפחות 10 עו"ד מתמחים ובראשה יועמד עו"ד מקצוען ומיומן בענייני זכויות נכי צה"ל ובטיפול בנכי צה"ל מול אגף השיקום...מחלקה זאת תטפל בעלות סמלית בכל ענייני החברים מול אגף השיקום ובייצוג חברים בוועדות רפואיות של אגף השיקום או בבתי המשפט בענייני אגף השיקום.
3.הקמת פאנל רופאים מקצועיים נרחב- מצדיעים תקים במשגרת הארגון פאנל נרחב ומקיף של רופאים מומחים , אשר יספקו חוות דעת רפואיות מקצועיות לחברים בעלויות מיוחדות ונמוכות עבורם...
4.הקמת מחלקת הדרכה, ייעוץ וסיוע- כארגון האמור מכוח החוק לייצג את כלל נכי צה"ל כארגון יציג יחיד לנכי צה"ל , מצדיעים תקים מחלקה אשר תפקידה יהיה לסייע לחיילים משוחררים ולוחמים מילואימניקים , המבקשים הכרה כנכי צה"ל להתמצא בכל נבכי הבירוקרטיה של הגשת התביעה להכרה כנכי צה"ל לאגף השיקום...כן תסייע המחלקה ותדריך נכי צה"ל המוכרים בגובה 10% נכות כיצד להתמודד והגיש תביעות להחמרת מצב , במידת הצורך...
5.מצדיעים תקים מחלקה שתאויש על ידי מתנדבים- מחלקת "אוזן קשבת" – אשר תפקידה יהיה לשמש במשך 24 שעות כתובת לחברים במצוקה ואוזן קשבת וסבלנית לחברים...המחלקה תגובה באנשי מקצוע- פסיכולוגים מתנדבים...
6.סדר פסח מרכזי- מצדיעים תנהיג נוהג של חגיגת סדר מרכזי בכל המחוזות , באחריות ראשי המחוזות וכן סדר מרכזי במטה הראשי של הארגון...חברים ובני משפחתם יוכלו להשתתף בסדרים מפוארים אלה , תמורת עלות מסובסדת , או ללא עלות , בכלל , לחברים נזקקים , כך שלא יישאר חבר שייאלץ לחגוג ליל סדר במצוקה או לא לחגוג , בכלל !
7.פעמיים בשנה- לקראת ראש השנה ולקראת פסח – תנהיג מצדיעים חלוקת תווי קנייה בצורה דיסקרטית לחברים נזקקים...חלוקת חבילות מזון לחברים נזקקים תיעקר מהשורש ולא תיראה עוד ברחבי מוסדות הארגון...!
8. מצדיעים תיזום הקמת בית לטובת חברי הגיל השלישי , בדומה למגדלי האבן , חלקם מיותרים , הנקראים בתי לוחם...בית זה יאפשר לחברי הגיל השלישי למצוא מקום להם ולבני זוגם להעביר את אחרית שנותיהם בצוותא עם חברים , בהשגחה רפואית מלאה ובסבסוד גדול מאד...
9. מצדיעים תפעל להקמת שכונה להשכרה ציבורית לנכי צה"K חסרי דיור , השכרה בסבסוד גדול , ביותר...יוזמה זאת תלווה ביוזמת חקיקה מתאימה בכנסת.
10.מצדיעים תדאג לסגור את כל הלשכות המפוארות ומנקרות העיניים שהקימו לעצמם בכירי הארגון...הקטנת הלשכות ללשכות צנועות , המתאימות לתפקיד אותו ממלאים הנבחרים- תפקידים התנדבותיים בעיקרם – תאפשר לשכן בתוכן ובשטחן את המחלקות החדשות שתוקמנה לטובת ציבור החברים...
11.סגירת ביטאון פראבדה המיותר – הלוחם – והקמת פורטל אינטרנטי לארגון , אשר יביא מידע עדכני , כמעט יום יומי , על פעילות הארגון על מחוזותיו ונבחריו ויאפשר לחברי הארגון להתבטא בו ולהביע בו משאלותיהם ודרישותיהם מנבחרי הארגון...סביר להניח שקשר ישיר ובלתי אמצעי עם החברים יאפשר לנבחרים לא להמשיך ולהיות מנותקים ממשאלות הלב וצרכי החברים...

קשר עם הקהילה בארץ

1.מצדיעים תפעל , בשילוב עם משרד בחינוך , בשילוב נכי צה"ל בפעילויות בתי הספר לקראת יום הזיכרון ובימי הזיכרון בסיפורי מורשת קרב ובסיפורים אישיים שלהם...כן תפעל מצדיעים לשילוב חברים בשיעורי אזרחות ( תוך בדיקת אפשרות של תשלום צנוע לחברים המתאימים כדמי מרצים ) בהעברת מורשת קרב לתלמידים.
2.מצדיעים תפעל ליצירת קשר עם מנהלת במתנ"סים בישראל לשילוב חברים בסיפורי מורשת קרב במסגרת הפעילויות המבורכות במתנ"סים לבני כל הגילאים- נערים וגם מבוגרים...

יוזמות חקיקה בכנסת

1.יוזמת חקיקה להגדלת הגמלאות והקצבאות ללוחמים ותומכי לחימה נכי צה"ל , בצורה כזאת שתדגיש את מילוי תפקידם ההתנדבותי בצבא כלוחמים ותומכי לחימה , בדומה להדגשה ולהבדלה הזאת שקיימת בעת השירות הצבאי בין חיילי השירותים לבין הלוחמים ותומכי הלחימה ובהתבסס על חוקי ההעדפה שנחקקו ונחקקים לטובת ולהעדפת לוחמים ותומכי לחימה בעת שירותם...חוקים אלה יבואו בלא לגרוע דבר מזכויותיהם של שאר נכי צה"ל ...
2.יוזמת חקיקה שתאפשר ענידת סמל החרב והכלנית לנכי צה"ל לוחמים ותומכי לחימה פצועי מבצעית ולוחמים , בלבד , אשר תבדיל אותם משאר נכי צה"ל ותחזירם למעמדם המקורי בעת חקיקת חוק הנכים , אשר אף מזכיר ומציין מי יכול לענוד את סמל הנכים, נכי צה"ל!
3.יוזמת חקיקה אשר תאפשר למקבלי הצל"שים לענוד את האותות שקיבלו בכל אירוע חגיגי שיוזמנו אליהם- כמקובל בכל מדינות המערב.
4.יוזמת חקיקה לאזכור יום נכי צה"ל.

פעילות אצל תורמים יהודים בחו"ל

ייזום מבצע התרמה ייחודי אצל הקהילות היהודיות לצורך הקמת מרכז מורשת קרב , אשר אנדרטה לחייל האלמוני לצידו ואנדרטה לנכי צה"ל לצידו...הכוונה להפוך את המיזם למיזם לאומי כדוגמת יד ושם תוך רתימת הממשלה והכנסת- גם בחקיקה – להעמדת תקציב ייחודי להקמת המיזם ולתחזוקו...
מיזם מורשת קרב זה יהפוך עם הקמתו לשגרירי יח"צ מספר אחד של מדינת ישראל ולאבן שואבת לעליית נוער יהודי לארץ ולשילוב נוער יהודי בצה"ל.

פעילות ייחודית עבור חברי הארגון

1.הקמת מועדון חברים ייחודי ובלעדי לחברי ארגון נכי צה"ל , אשר עם פתיחת שעריו לנכים המוכרים מ-10% ומעלה עשוי למנות למעלה מ-100,000 ( מאה אלף ) חברים.מועדון חברים כזה עשוי להיות בעל עוצמה וכוח מוסרי הרבה יותר גדול מחבר ולהביא הטבות עצומות לחברים בכל תחומי הצרכנות , מגדול עד קטן...!
2.הקמת בית לחברי הגיל השלישי- הקמת בית חם בו יוכלו חברי הגיל השלישי לבלות את שארית חייהם עם בנות
ובני זוגם ועם חבריהם נכי צה"ל , תוך קבלת טיפול והשגחה רפואית ייחודייים מהצוות הרפואי והמקצועי,

אשר יוטעם לצרכיהם האישיים ולמגבלות הרפואיות של החברים.

3.הקמת מיזם התיישבותי של דירות להשכרה המיועדות ללוחמים פצועי נכי צהל ,חסרי דיור.המיזם יוקם

בשילוב חקיקה מתאימה בכנסת שתיתן פיתרון עכשווי ועתי ללוחמים פצועי מלחמה נכי צה"ל , חסרי דיור , אשר 
תרמות מגופם ונפשם למדינה ולשמירה על העם וקברניטי המדינה הזאת.


בתי הלוחם

1.מצדיעים תפעל להוצאת כל מפעלי ההסעדה בבתי הלוחם למכרז , בו תינתן עדיפות ראשונה לחברים נכי צה"ל להפעלת המסעדות בבתי הלוחם , תוך מחוייבות להעסקת חברים , נכי צה"ל כעובדים במפעלי ההסעדה האלה...מפעילי המסעדות יחוייבו בתעריפים של עד 25 ₪ לארוחת בוקר מליאה ( ביצים , סלט , גבינות , לחם ושתייה חמה ) , עד 35 ₪ לארוחות צהריים וערב הכוללת מנה בשרית או דג , שתי תוספות ושתייה חמה או קרה, שתייה חמה ומאפה בעלות 10 ₪ , שתייה חמה בעלות 5 ₪.יהיה פיקוח הדוק על המחירים של הנהלת הבית ...חברים נזקקים ייהנו מקופוני אירוח בעלות מיוחדת ומסובסדת על ידי הארגון- כך שלא יתאפשר מצב בו חבר יישאר רעב ללא ארוחת צהריים.
2.יוגבל רישום ילדי חברים והרישום יתאפשר לילדים עד גיל 21 , בלבד ! לא יתאפשר למי שאינו רשום כחבר ארגון להשתמש במתקני בית הלוחם.
3. כל חבר המשלם דמי חבר- מ-10% - ומעלה יוכל להיות חבר בבית הלוחם...דמי החבר לארגון יוכפלו ויאפשרו עם הצגת כרטיס חבר הארגון להיות חבר גם בבית הלוחם...בני ובנות זוג החברים יחויבו בדמי חבר חודשיים לבית הלוחם בסך 50 ₪, ילדי החברים יחויבו בתשלום נוסף- לאחר בדיקת נתוני האחזקה וההוצאות של בתי הלוחם- כל תשלומי החבר האלה יהיו צמודים למדד...לא יועלו דמי החבר בלי ידוע החברים לכך , תוך מתן אפשרות להתנגדות לכל העלאה מעבר להצמדה למדד.
4.יתאפשר לחברים לערוך במקום אירועים משפחתיים- חתונות , בר מצווה וכולי – בעלויות מסובסדות , תוך שמירה על כללי המקום ותחזוקה נאותה...כל מי שיבחר לערוך אירוע בבתי הלוחם יתחייב לתרום את כל האוכל שנשאר מהאירוע לטובת חברים נזקקים , אשר ייהנו ממנו למחרת האירוע בעלות מסובסדת- לכיסוי הוצאות תפעול , בלבד של 10 ₪ לחבר – על ידי מפעילי שירותי ההסעדה במקום...


קריטריונים להכרה כנכי צה"ל המוצעים ע"י מצדיעים :


1.כל מי שנפגע בעת שירותו בסדיר,מילואים או קבע בצה"ל.
2.כל מי שנפגע בעת שירותו במשמר הגבול.
3.כל מי ששרת ב"שירות הביטחון הכללי " ( שב"כ )"במוסד לתפקידים מיוחדים " ( המוסד ) .
סעיפים 1-3 מתייחסים למוסדות ,אשר במקרה פגיעה או מחלה יוכרו אנשיהם כנכי צה"ל.
4.כל מי מהסעיפים 1-3, אשר נפגע מפעילות חבלנית.
5.כל מי שנפגע במלחמה,בפעילות מבצעית,בפעילות ביטחון שוטף באימונים.
6.כל מי שנפגע בתאונת דרכים בעת מילוי תפקידו.
7.פגועי תאונת דרכים בדרך לחופשה, אשר יציאתם אושרה כחוק.
8.נפגעי אימונים.
9.חולים במחלות הקשורות בקשר ישיר לפעילותם או מקום עיסוקם:
א.מחלות סרטן הנובעות מקרינת מכשור אלקטרוני.
ב.מחלות הנובעות מזיהומים, עקב תנאים היגייניים לקויים.
ג.מחלות הנובעות מתנאי תעסוקה מבצעית ואימונים.
ד.מחלות אזרחיות,שכיחות התוקפות אנשי קבע, אשר לא משרתים ביחידות שדה או
ביחידות תומכות לחימה לא תוכרנה: סכרת,לחץ דם גבוה,התקפי לב ,פסוריאזיס,מיגרנות ומחלות אזרחיות שכיחות דומות...
תביעות בגין מחלות אלה ודומיהן יוגשו למוסד לביטוח לאומי.
10.אי הכרה בתאונות דרכים במקרים הבאים:
א.נסיעה בחופשה.
ב..נסיעה ללא רישיון או תוך ביצוע עבירת תנועה.
כל תאונת דרכים ,אשר לא קרתה במסגרת שירות מבצעי או בתפקיד,תטופל על ידי ומול חברות הביטוח ,אשר תישאנה את האחריות לטיפול ותגמול הנפגע על פי החוק.
11.פציעה בחופשה,תוך כדי בילוי פרטי,משחק,טיול אקסטרים או תוך ביצוע עבירה, או תוך מעורבות בקטטות או אירועים פליליים- לא תוכר בכל מקרה.
12.כל פגימה או פציעה- נפשית או פיסית – תוכר מיום קרות הפגימה או מיום קרות האירוע, אשר בגינו קרתה הפגימה והוכרה ולא מיום הגשת התביעה.
13.חיילים בודדים,אשר התנדבו לשירות בצה"ל ומשרתים בכל סוג של תפקיד.
14.חבלני משטרה ואנשי זיהוי פלילי משטרתיים אשר נפגעו ישירות , עקב
טיפול באירועי פח"ע.
הכרה בתרומתם של לוחמים ותומכי לחימה פצועי מלחמה או פעולות מבצעיות ופצועי אימונים.נכים אלה ייהנו מתוספת קבועה לתגמול הנכות שיקבלו בסך 50% מהשכר הממוצע במשק
 
התחברות לחבריםתאריך ושעה
 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


FacebookTwitter

לייבסיטי - בניית אתרים