דף הבית >> עמוד 3 2011

30.04.2011 - חברים , בערב יום הזיכרון,ה-08.05.2011 , החל מהשעה 1200 יהיו פרושים פעילי מצדיעים ברחבי הארץ- מצפת בצפון ועד באר שבע ואשדוד בדרום - בצמתים מסחריים ובתחנות אוטובוס ורכבת וייחלקו את הפלאייר- התגייסת, נפצעת, נמחקת- ללוחמים, צעירים לפני גיוס, סטודנטים, אמהות צעירות במטרה לחשוף את פניה המכוערים של המדינה,הממשלה, חברי הכנסת המפקירים ללא בושה פצועים בשטח, לאחר שהחליט על שליתם להגנה על המולדת והעם...פעילות מחאה זאת לפני יום הזיכרון באה להזכיר למקבלי ההחלטות, כי ישנם עשרות אלפי נכי צה"ל, שלא היו ברי מזל כחבריהם שנפלו בשדות הקרב, וכי הם מסתובבים ללא כתובת ,נטושים פצועים בשדות המערכה האזרחית, בלא שאיש יזכור או יזכיר אותם ואפילו מקום בבית הקברות אין להם...!

24.04.2011
חברים,

במהלך חול המועד קיימתי פגישה עם גורם פרטי- לא נכה צה"ל, אשר ביקש
להיוועץ עימי בנוגע להתנהלות נכה צה"ל מסוים כלפי משפחתו...
הלה הגיע לפגישה עם קלסר ובו עשרות מסמכים הקשורים לטענותיו להתנהלות אותו נכה...בין המסמכים 
שהראה לי הוא גילה מסמך אותנטי בכתב יד המפנה אצבע מאשימה כלפי אחד מראשי הארגון
על הכוונה וייעוץ בתשלום(!!!) לנכה צה"ל בגין תביעה להחמרת מצב לאגף השיקום...
הייתי שמח לשמוע את חוות דעתכם בנושא...התקשורת תעורב בעניין חמור זה מייד אחרי החג
ולפני יום העצמאות- עובדה העלולה להפיל עוד רפש- והרבה מאד רפש- על הארגון היציג, אשר אחד
מראשיו חטא בחטא שלא יכופר: דרישת תשלום מנכה צה"ל, חבר הארגון, תמורת הכוונה וייעוץ שביקש
החבר בגין תביעתו להחמרת מצב...!
 
אשמח לשמוע תגובותיכם ועצתכם בנושא זה...
כפי שציינתי לעיל, מצויים בידי המסמכים הרלוונטיים המוכיחים, לכאורה ולמעשה, את עובדת הפעולה הנ"ל ,
תמורת קבלת תשלום מהחבר...

חג שמח ונקי ממעשים אפלים
 


29.03.2011- חברים,לא מכבר התקשרו אלי מהכנסת והודיעו לי כי חה"כ פיניאן,אשר לקח על עצמו להעביר את הצעת התיקון לחוק הנכים, אשר מצדיעים יזמה- בתמיכת שר התקשורת מר כחלון- ירד מהנושא בתואנה כי הוא לא ידע כי טיפולו בנושא פוגע בארגון נכי צה"ל...הצעת התיקון לחוק הועלת במסגרת וועדת הרווחה של הכנסת בה חבר גם היו"ר הקודם של הארגון היציג- ועתה הסיקו בעצמכם את המסקנה מי עומד מאחורי ביטול ההצעה לתיקון לחוק ומי עומד , בדיעבד, מאחורי מיצוב המצב הקיים של סחיטת עשרות אלפי נכי צה"ל על ידי ציבור קטן של עשאות עורכי דין מיומנים, העושקים ללא בושה את כלל החברים...אולי גם כדאי שנשאל את עצמנו מה יוצא להם מזה וכיצד נבחרי הארגון היציג מחזיקים בלשכותיהם רשימות עורכי דין מיומנים, אליהם נשלחים חברים במצוקה? האם ייתכן שישנו שיתוף פעולה בין עוה"ד המיומנים לנבחרים הנכבדים של הארגון היציג?!מה יוצא לעוה"ד המיומנים משיתוף פעולה זה אנו יודעים...ומה יוצא לנבחרים הנכבדים?! האם יכול להיות שהם נהנים משיתוף פעולה זה עם המיומנים ומסיכול הכוונה להגביל את שכר טרחת עוה"ד באמצעות חקיקה בכנסת?!
זהו נוסח התירון לחוק,אשר כאמור היה אמור להיות מוגש בכנסת ואושר,כבר, ע"י היועצים המשפטיים של הכנסת:


 

הכנסת השמונה-עשרה
הצעת חוק של חבר הכנסת
הוספת סעיף 44ב
1.
בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט-1959, אחרי סעיף 44א יבוא:
"44ב. שכר טרחה בעד טיפול בתביעה לפני קצין תגמולים, יהיה מותנה בתוצאות, ולא יעלה על 8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים, לפי שיעורם ביום החלטת קצין התגמולים;"

דברי הסבר
נכון להיום מוכרים למעלה מ-55 אלף איש כנכי צה"ל בדרגת נכות מעל 20% ועוד כ-40 אלף נכים בדרגת נכות של עד 19%. מדי שנה מוגשות כ-5,000 תביעות חדשות להכרה כנכה צה"ל. רבים מאד מנכי צה"ל מגישים עם התבגרותם ובמהלך נכותם תביעות להחמרת מצב.
ציבור עורכי דין קטן, שמספרם נע בין עשרות ל-200, מנצל את מצוקתם של נכי צה"ל ומציע להם להשיג הכרה כנכי צה"ל או להשגת החמרה בסעיפי נכותם בעלויות של עשרות אלפי שקלים, תוך החתמת הנכים על סעיפים דרקוניים לשירות המשפטי שיקבלו: שכ"ט בסיסי על פתיחת תיק- 8000 ₪, הופעה בפני וועדת ערעורים ( וועדה רפואית עליונה )- 6200 ₪, תיק החוזר לוועדת ערעורים מבימ"ש מחוזי- 3000 ₪ , ערעור לבית משפט מחוזי- 600 ₪, בונוס זכייה לפי תוצאות: כל 1% נכות קבוע שמתווסף לפני שקלול- 600 ₪, כל 1% זמני שמתווסף לפני שקלול- 150 ₪, כל 1% זמני שמוארך תוקפו לתקופה נוספת- 116 ₪, כל 1% נכות זמני שהופך לקבוע לפני שקלול- 400 ₪, כל 1% נכות זמני שיש ללקוח ,בטרם תחילת טיפולו של עוה"ד שהופך קבוע לפני שקלול- 180 ₪ .
באם שיעור הנכות המשוקלל מגיע לשיעור המקנה זכות לרכב רפואי יתווסף בונוס נוסף בסך 17500 ( שבעה עשר אלף חמש מאות ) ₪, באם שיעור הנכות המשוקלל הנוסף מקנה זכות לשינוי רמת הזכות לרכב רפואי ( קרי, העלאת נפח מנוע ) יתווסף בונוס נוסף של 9000 ₪, באם שיעור הנכות המשוקלל מגיע ל-90% ומעלה ישולם בונוס נוסף בסך 10000 ( עשקת אלפים ) ₪, באם שיעור דרגת הנכות נקבע ל-100% ישולם בונוס נוסף בסך 17500 ( שבעה עשר אלף חמש מאות ). בכל מקרה ישולם בונוס בסך 18 חודשי גמלה.
הסכמים דרקוניים אלה הנחתמים עם ציבור נכי צה"ל גורמים לרבים מהם להגיע אל סף פת לחם ומונעים מרבים עוד יותר להגיש תביעות להכרה בנכותם או להכרה בהחמרת מצבם.
נכי צה"ל ,אשר תרמו מגופם ונפשם למען המדינה, מן הדין כי המדינה תעניק להם שירותים משפטיים ורפואיים חינם. במידה ואין אפשרות תקציבית להעניק שירותים משפטיים חינם לנכי צה"ל התובעים הכרה בנכותם או הכרה בהחמרת מצבם, אזי מן הצדק כי יושת עליהם התיקון לחוק שהושת, כבר, על ניצולי השואה להגבלת שכר טרחה ל-8% מסך כל התגמולים לתקופה של חמש שנים, כשהשכר מותנה בתוצאות.
מוצע איפה כי צו הגבלת שכר טרחת ייצוג נכי צה"ל בפני המוסדות המוכרים, לצורך הכרה בנכותם או הכרה בהחמרת מצבם, יהיה זהה ושווה לצו, אשר הוצא, כבר בעבר, עבור ניצולי השואה, אשר נקלעו למצב דומה אליו נקלעים היום נכי צה"ל- שני המגזרים החלשים הללו, מגזרים אשר תרומתם למדינה ולעם מכרעת- מי בעבר ומי היום- מצב כלכלי קשה , המונע מנכי צה"ל היום ומנע מניצולי השואה בעבר, להגיש תביעות למען קבלת מלוא הזכויות המגיעות להם!
 


23.03.2011 - חברים, סיכמנו עם מרפאת שיניים ייחודית, המעניקה שירותים לנכים(ולנכים קשים גם שירות טיפולי דחוף בביתם)על שיתוף פעולה ועלויות מיוחדות לחברי מצדיעים...המרפאה אף תעניק, בתיאום עימנו,מענקים מיוחדים לטיפולי שיניים לנכים נצרכים, אשר מצדיעים תאשר לאחר בדיקת נכונות את זכאותם להיות בין רשימת מקבלי המענקים לטיפולי שיניים להם או לבני משפחותיהם הקרובים...אנו תקווה ששירותי המרפאה הצפונית- ממוקמת בכרמיאל- תהייה לעזר לא רק לחברים הצפוניים , כי אם גם לחברים מאזור המרכז הזקוקים לטיפולים מורכבים בשיניהם ואשר שימוש בשירותי המרפאה המקצועיים עשוי לחסוך להם כסף רב...בהמשך הידיעה מובא תמצית פרסום המרפאה, אשר אני תקווה כי יעלה לאוויר עד סוף השבוע, במסגרת פאנל רופאים(בעיות גרפיקה טכניות מונעות, כרגע, עליית הפרסום לאוויר.

 
מרפאת שיניים ציבורית קהילתית הנותנת שירות לכלל התושבים בצפון.
 
* כלל שן בע"מ צמודה למחירון משרד הבריאות
* ניידת שירות ללקוח הביתה
* אפשרות הסעות למרפאה ובחזרה
* ציוד משוכלל המותאם לבעלי צרכים מיוחדים
* אפשרות מימון חלקי/מלא לטיפולי שיניים העונים על הקריטריונים.
* במקום לימודי סייעות להכשרה מקצועית 
* כלל שן נותנת שירות לבתי ספר לבדיקות והסברה
* שירות לילי (עזרה ראשונה עד חצות כולל סופ"ש)
* לפחדנים – יחס מיוחד ושיטות מיוחדות...
*ישנה אפשרות לטיפול בהרדמה כללית.
לנכי צה"ל השייכים לעמותת מצדיעים, כלל שן נותנת הטבות מיוחדות:
20%הנחה לנכים ולבני משפחותיהם מקרבה ראשונה ובהצגת תעודה.
ניידת שירות עם רופא וסייעת מגיעים לבית הלקוח ללא תוספת תשלום.
עלות כספית
שירות הסעות למרפאה וחזרה ללא

08.03.2011- Hi fellows. I am out the country untill 21.03.2011.I received many phone calls from fellows that need any help from us...Please call Arik Yelin or Amir salomon- you can find their phone numbers in this page in the section "who are we" and they will take care in any problem of you...Of caurse you can wait to my return home and i will be glad to take care of you. Michael Hershckovits

22.02.2011- הפנייה הינה לאותם חברים שהשתתפו במהלך ספטמבר 2010 בערב ההצדעה שנערך לעמותה במרכז ענב בתל אביב:
חברים,
פנייתי הינה לחברים אשר השתתפו בערב ההצדעה
למצדיעים שנערך ב-15.09.2010 במרכז ענב בתל אביב...
לצורך כתבה עיתונאית האמורה להתפרסם באחד מעיתוני הערב
הגדולים אני פונה לאותם חברים מהמועדונים בכפר סבא, אשדוד,
גני תקוה וכפר שלם בתל אביב ואשר פנו אלי במהלך הערב ויידעו אותי
באיומים קשים, אשר קבלו חבריהם שרצו להשתתף בערב ההצדעה מפעילים
ונבחרים של ארגון נכי צה"ל, לבל יעזו להשתת בערב ההצדעה למצדיעים, פן ייבולע להם....
אנא מכם, פנו אלי במסר אישי, או לנייד שלי או באמצעות אתר מצדיעים, על מנת שאוכל
להבהיר עימכם את הנושא...
יום טוב.
 
22.02.2011- לפני מספר רגעים- 1015 - התקשרה אלי העוזרת הפרלמנטרית המגישה בשמנו את ההצעה לתיקון בחוק הנכים , הדבר הגבלת שכר טרחת עורכי הדין לנכי צה"ל, בדומה לחוק שנחקק עבור ניצולי השואה...בשיחתה עימי הבהירה לי כי ניסוח התיקון לחוק, יסתיים במהלך השבוע הבא והוא יוגש לתחילת הליך קבלתו, כבר בתחילת המושב הבא במהלך מאי 0 באפריל יוצאת הכנסת לפגרה)...שני שרים החברים בוועדת השרים לענייני חקיקה, כבר תומכים בחוק- השר כחלון והשר יוסי פלד- והם הבטיחו להיאבק , על מנת להעביר את האישור לתיקון החוק בוועדת השרים לענייני חקיקה, קודם, והם גם מאמינים שיצליחו להעביר את ההצעה לתיקון החוק בוועדה, לקראת אישורו הסופי בכנסת...

19.02.2011-מומלץ ואף חובה לקרוא את כתבת התחקיר על יד לבנים שפורסמה אתמול במוסף "7 ימים" של ידיעות אחרונות...

 

מומלץ ואף חובה לקרוא את כתבת התחקיר על ארגון יד לבנים , תאומו הזהה

והמושחת לא פחות מארגון נכי צה"ל.
לקרוא ולא להאמין על תיאום עמדות מושלם בין שני הארגונים המושחתים:
פגיעת יד לבנים בכל דרך בארגון האחים השכולים לנצח אחי, תוך נקיטת
דרכי פעולה זהים לאלה של ארגון נכי צה"ל כלפי מצדיעים...
פגיעה בארגון כנסים של לנצח אחי , כפי שהארגון פגע במצדיעים...
פגיעה בפעילות לנצח אחי לטובת האחים השכולים , בטענה שיש רק ארגון
יציג אחד כפי שארגון נכי צה"ל מנסה לפגוע בפעילות מצדיעים...
חסימת התמודדות לראשות ארגון יד לבנים, כפי שנוהג לעשות ארגון נכי צה"ל בבחירות...
התנהלות מושחתת עד פלילית של רשי יד לבנים, בדומה להתנהלות ראשי ארגון נכי צה"ל.
סחיטת כספים ממשרד הביטחון בדומה להתנהלות ארגון נכי צה"ל מול משרד הביטחון....
 
חברים, זה הזמן לפעול לעשיית תחקיר דומה על ארגון נכי צה"ל...מצורף בזאת מייל העיתונאי
אמיר שואן amir-sh@yedioth.co.il
ואתם מתבקשים לכתוב לעיתונאי ישירות למייל ולספר לו על העוולות שעברתם ועל התייחסות
הארגון ובכיריו אליכם...ולמי שיש מילה טובה על מצדיעים ופעילותה מוזמן לכתוב גם על כך...
 
אני פונה לכל מי שהארגון זלזל בו,לכל מי שמצא במצדיעים מוצא אחרון,לאחר שפנה בבקשת
עזרה לארגון נכי צה"ל ונדחה...לכל מי שפתרנו בעיה מציקה שאף אחד לא התייחס אליה...למי
מהנכות שעברה הטרדה מינית וחששה לספר ולגלות זאת עד עכשיו, אל תחששו- אם נשיא המדינה
לשעבר יכול להיכנס לכלא, אל תאפשרו למי שפגע בכן והטריד אתכן מינית להמשיך ולהתגלגל, כי אף
אחד לא חסין בפני החוק ושום חסינות ומסתור מאחורי התואר נכה צה"ל לא תציל עבריין מין מעונש-להזכירכן
העיתונאי והסופר, נכה צה"ל שהוכנס לכלה על עבירות מין...
 
חברים, עזרו לנו לחשוף את פרצופו האמיתי של הארגון, אשר בלא בושה גרם לביטול הנחה גדולה ברשת
מזון זולה שהשגנו עבורכם, רק מכיוון שמצדיעים השיגה זאת...
שילחו את סיפוריכם לעיתונאי וגירמו לכך שתחל עבודת תחקיר גדולה על הארגון המונופוליסטי הזה, אשר עיקר
מטרתו דאגה לנבחריו ולמשכורותיהם ותנאיהם הנכבדים...
 
שבת שלום.

נ.ב.
אשמח גם להיות מכותב על המיילים שהינכם שולחם לעיתונאי, על מנת שאהיה מוכן לדיון עימו, במידת הצורך.


15.02.2011- חברים ברצוני לציין בהזדמנות זאת, בהרבה הפתעה וסיפוק כי חברים, אשר נחשבים למתנגדים חריפים של מצדיעים, התגלו לאחרונה, לאחר שהתוודעו לסיפור מכתב האיום בהשעייה , אשר נשלח אלי על ידי ארגון נכי צה"ל כמתנגדים חריפים ונחרצים של הצעד השפל שנקט בו הארגון...ברצוני לציין גם את תגובת הטוקבקיסט גדי18, אשר אינו כוס התה שלי, אשר נחלץ נמרצות לגל ההתנגדות שגאה לצעדו זה של הארגון כלפי\כלפינו...וסקופ קצר שנגלה לאוזני היום:מסתבר כי שני חברי כנסת , אשר פעילות מצדיעים בכנסת היתה לצנינים בעיניהם פנו בדרישה לארגון נכי צה"ל לפעול בכל הכוח כנגד פעילות מצדיעים וחבריה...אותו גורם הוסיף וסיפר לי כי אף אגף השיקום לא רווה נחת מפעילות מצדיעים כנגד האגף וכי אף גורמים מהאגף פנו לארגון נכי צה"ל , על מנת שיפגע בכל כוחו בפעילותנו כנגד האגף...מעניין,למה פונה אגף השיקום לארגון נכי צה"ל בדרישה לפעול כנגד פעילות מצדיעים מול אגף השיקום...?! מעניין האם ארגון נכי צה"ל נעתר גם לפניית אגף השיקום לסיכול פעילות מצדיעים למען נכי צה"ל מול האגף...?! 

14.02.2011-כדאי להיכנס למועדון ההטבות ולקרוא על הטבות נוספות וחדשות שניתן ליהנות מהן במסגרת המועדון- בייחוד נושא של משכנתא הפוכה, העשוייה לעזור מאד לנכים חברים בני ששים ומעלה...היום עומד להיסגר הסכם שיתוף פעולה עם חברת הביטוח איילון, הסכם שייאפשר רכישת ביוטח רכב ואלמנטרי בתנאים מדהימים...

03.02.2011- בישיבת עמותה אשר התקיימה ביום 02.02.2011 ואשר השתתפו בה חברי הוועד:אמיר סלומון,אריק ילין,רני גבריאל,משה בוקעי,מיכאל הרשקוביץ וכן היועץ המשפטי של העמותה עו"ד אפי אהרונוב, התקסלו ההחלטות הבאות:
1.הגברת איריס קורן צורפה לעמותה כמנהלת ארועים.בנוסף תנהל הגברת קורן את פעילות יחסי הציבור של העמותה...
2.הגברת אפרת אברהמסון משה צורפה לעמותה בתפקיד אומבודסמן מול מוסדות ציבוריים ותעניק טיפול חינם לחברים , הנתקלים בבעיות ביוקרטיות שונות מול הרשויות...
3.הוחלט להשיב מלחמה שערה לארגון נכי צה"ל, אשר פעילותנו למען לוחמים פצועי מלחמה ואימונים עד 19% נכות וכן עזרתנו לחיילים פצועים המבקשים לזכות להכרה בפציעתם היתה לצנינים...המלחמה בארגון המנסה למנוע מאיתנו הגשת סיוע לחברים הזקוקים לכך תיערך בכל החזיתות:תחילה באמצעות משרד מבקר המדינה, משרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה ומייד לאחריה ייערך מאבק ציבורי למען חלוקה תקציבית הוגנת בין הארגון למצדיעים, על פי אופי הפעילות והסיוע ובאופן יחסי למספר החברים בכל אחד מהארגונים...יודגש כי הוצע לארגון כי פעילות מצדיעים תיעשה בחסות הארגון, אולם הארגון מטעמיו הוא החליט להימנע מהגשת כל סיוע ללוחמים פצועים המבקשים הכרה או החמרה במצבם...
4.בימים הקרובים נתחיל בפעילות ציבורית ענפה למען הלוחמים ונכי צה"ל המופקרים בשטח על ידי המדינה...כל מתנדב שירצה להצטרף לפעילות מצדיעים יתקבל בברכה...

27.01.2011- הפתעה נעימה באגף השיקום, עובדה המוכיחה כי ניתן להתנהל גם אחרת ועם הרבה אמפתיה מול נכי צה"ל...בפגישה שקיימתי השבוע עם הגברת מנוחה אלפרין ועוזרותיה, לצורך פתרון בעייה לוחצת לאחד החברים, התגלתה לפני אשה חמה ואוהדת המוכנה לעזור ככל יכולתה לפתרון בעיות כואבות ומציקות של נכי צה"ל...כבר, בכניסה למנהלת אגף השיקום של מחוז השפלה התגלה הבדל תהומי - לטובה- בין מחוז זה למחוז חיפה והצפון הפועל תחת ניהולו ניהולו השערורייתי של אסייאג וחבר עובדיו...תרבות ההתנהגות של עובדי מחוז השפלה מהווה שינוי מרענן מהמתרחש באחוזת המחוז הפרטית בחיפה...שינוי זה ניכר גם בהתנהלות האבטחה במקום, אשר לא מורגשת ונעשית ביחס עדין ורגיש במיוחד כלפי הנכים הבאים ונכנסים בשערי המחוז... 

19.01.2011- רשימה המתפרסמת היום במחלקה ראשונה, עם קישור מצורף:
חדלו מהאצבע המשולשת והחלו בהשתנה בקשת

הם כבר מפסיקים להראות לנו אצבע משולשת, הנבחרים  היום הם שולפים את שרביטם ומשתינים עלינו בקשת  נבחרינו בארגון נכי צה"ל איבדו את הבושה  הגיעה העת להפסיק ולהחריש נוכח הסיאוב והשחיתות המשתרשים בקרבם
■ ■ ■
הם איבדו את הבושה, הנבחרים! והם מרוקנים את הקופה! הם יורקים עלינו בנחת ומקורביהם אוספים את הפירורים מהצלחת. הם ממהרים להעלות את שכרם, רק בשליש (!) וכדי להגדיל את ממונם הם קובעים
כסף - שם המשחק [צילום: פלאש 90]
זאת רטרואקטיבית, רק לשנה. הם ממהרים לשדוד את קופתנו ולעשוק אותנו ללא בושה, ולנו הם מספרים כי התרוקנה להם קופת הצדקה. קופת הצדקה ממנה מחלקים חבילות מזון לנכי צה"ל נצרכים, אשר הגיעו לפת לחם. ארבע שנים לא העלינו שכר, הם זועקים, הנבחרים! ואילו אנו, סתם נכים, את אותם סכומי גמלאות מקבלים ועם הזמן הופכים לנזקקים. חבריי, נכי צה"ל, אם פעם הייתה להם עוד בושה והנבחרים שדדו את הקופה על קצות אצבעותיהם, היום הם איבדו אף שמץ של בושה ואת כספינו גוזלים ושודדים לאור היום ובקול תרועה רמה.

18.01.2011- חברים, כדאי להיכנס למדור דיעות- חברים כתבו דברים מעניינים...ישנן תגובות רסות גם לכתבה "נכי צה"ל באר נפט מניבה"- שווה להיכנס ולקרוא התגובות...

17.01.2011- מאמר חדש במדור דיעות...שווה לקרוא.וגם מאמר מאלף של טל זהבי...

17.01.2011- חברים, ארגון נכי צה"ל מפחד ממצדיעים...!סליחה, הוא לא מפחד, רועד להם הפופיק לנבחרי הארגון וראשו, המרגישים כי זמנם קצוב...אין הם מפחדים מאף אחד מחמשים וחמישה אלף החברים המשלמים דמי חבר ויורקים לחברים , אשר תגמוליהם לא הועלו במשך שנים, לפרצוף בהעלאת שכרם בשליש(אין עוד ציבור עובדים במדינה שזכה להלאה כזאת בשכר, אי פעם במשך כל שנות קיום המדינה)ועוד בהחלטה לתשלום רטרואקטיבי של שנה תמימה?!נבחרי הארגון מפחדים ויודעים כי זמנם קצוב ולכן פועלים ככל דיקטטור נבזה ועושקים את קופת הארגון, קופתנו , ללא כל בושה, תוך גילוי דוגמא ומופת להתנהלות שודדי קופות ציבוריות אחרים...
הארגון ונבחריו פוחדים ורועד להם הפופיק והפעילו בפזיזות לא חוקית את נשק יום הדין חסר המשמעות וחסר השיניים, העומד לרשותם!אולם אנו כלוחמים לא פוחדים ואת תגובתנו הכואבת, המפתיעה, הדוקרת והפטאלית ייקבלו תוך זמן קצר...דיווחים על כך תקבלו גם אתם חברים ותיווכחו כי יש רק גורם אחד היכול לגדוע את המשך המהלכים המוחתים בארגון באיבחת פעולה חדה אחת...פרטים בהמשך...

16.01.2011-בהמשך לפגישה פוריה מאד שנערכה עם חברנו מש בוקאי, ייפתח השבוע מדור דיעות במצדיעים, בו יוכל כל חבר לפרסם את הגיגיו ודיעותיו על כל נושא העולה על דעתו, כאשר תהייה אפשרות לחברים להגיב על דיעות או מאמרים שייפרסם במדור זה...חברים שהאש בוערת בליבם להגיב על הנעשה סביבנו, יכולים ,כבר, לשלוח מאמרים פרי עיטם למדור דיעות- באמצעות צור קשר- בקבצים פתוחים והדברים ייפורסמו, לאחר עריכה לשונית, במדור דיעות החדש במצדיעים...

16.01.2011- עמותת מצדיעים רוצה להודות לעוה"ד שוש נחום על פעילותה במסגרת העמותה לטובת החברים שנזקקו לייעוץ משפטי, הן מול הוועדות הרפואיות והן בעניינים אזרחיים אחרים.מהיום פסקה התקשרותה של עוה"ד נחום עם מצדיעים ואין מצדיעים אחראית לכל התקשרות עימה של החברים...חברים שירצו את השירותים המשפטיים של מצדיעים בעלויות המיוחדות לחברים ימשיכו לקבל שירותים אלה באמצעות עוה"ד אפי אהרונוב, מנהל המחלקה המשפטית ואנשיו...כל חבר שירצה יוכל לפנות לעוה"ד נחום בצורה עצמאית , תוך סיכום עימה בצורה אישית על שכר הטרחה שיצטרך לשלם ובלא כל קשר למצדיעים...

12.01.2011- מר קופטאן חלבי,יו"ר עמותת החיילים הדרוזים הזמין את הנהגת מצדיעים לאירוע חגיגי שנערך אתמול בערב בדלית אל כרמל לכבוד קבוצת הכדורגל המקומית, לאור הצלחות הקבוצה לאחרונה בליגה בה היא משחקת- ליגה א צפון...היה מרגש ומהנה.למדנו באירוע עד כנה מקום קטן יכול בהתנדבות וכמעט ללא משאבים, להעניק סיפוק והנאה לכ-250 נערים המשתתפים בחוגי הכדורגל המקומיים ומשתייכים לקבוצות הנוער והילדים המקומיות...עם תקציב אפס, כמעט ומאה אחוז התנדבות והתלהבות מעניקים תחושת שייכות וגאווה לוקאלית לנוער המקומי , המוצא בית חם, תרתי שם, תחת כנפי האגודה היפה הזאת ופעיליה המתנדבים, העושים עבודתם מתוך תחושת שליחות בנאמנות אין קץ...הלוואי עלינו שליח הציבור שלנו...

10.01.2011- חברים,מצורף לינק לכתבה שהתפרסמה היום ב"מחלקה ראשונה".

 
נלחמים, נפצעים ומופקרים [צילום אילוסטרציה: פלאש 90]
 

שתי ועדות חשובות, אשר דנו לאחרונה במצב נכי צה"ל מול אגף השיקום, התקשו מאוד לקרוא את הכתובת הענקית שמתנוססת מדן ועד אילת: אגף השיקום אינו משקם נכי צה"ל!!!  האם הנכים הפגועים לא מעניינים, בעצם, אף אחד?
■ ■ ■
לפני ימים מספר פורסמו החלטות ועדת גורן, אשר המליצה על קריטריונים "חדשים" להכרה בנכי צה"ל ותוך כדי המליצה על קיצוץ זכויות רפואיות לנכי צה"ל. ישבו על המדוכה קרוב לשנה ולהחלטות אמיצות לא טרחו להגיע. שנה יושבת ועדה פרלמנטרית שמונתה על-ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ודנה ביחסי הגומלין בין אגף השיקום לנכי צה"ל. מאות עדים מקרב נכי צה"ל ובני המשפחות מסרו עדות. עשרות ישיבות של הוועדה נערכות וממשיכות להיערך. ומסקנות אין!
מאת: מיכאל הרשקוביץ |  לסיפור המלא
 

ארגון נכי צה"ל טרח לשלוח לי מכתב איום לא מרומז בדבר הרחקתי מהארגון,במידה ולא אפסיק לסייע לנכי צה"ל הפונים למצדיעים בבקשת עזרה- ראה קובץ
מכתב הארגון אלי וקובץ מכתב התשובה אשר הועבר גם למשרד הביטחון ולמשרד מבקר המדינה.
תמוהה התנהלותו של הארגון הדורש בימי מצוקה כלכלית אלה לכלל עם ישראל ולנכי צה"ל בפרט, למנוע
עזרה מנכי צה"ל הנאנקים מעול שכר הטרחה לעורכי דין כרישים , המנצלים את מצוקותיהם וכן מרופאים מומחים הכותבים חוות דעת רפואיות במחירים מופקעים, בעוד שדרך מצדיעים הם נהנים משירותים משפטיים בעלויות מ-600 ₪ ועד 4900 ₪

וכן מייצוג חינם בוועדות רפואיות...ובנוסף מהאפשרות לקבל חוות דעת רפואיות מקצועיות מרופאים מומחים בעלות של עד 2500 ₪
לחוות דעת, המהווה פחות משליש עלות חוות הדעת המשולמות לרופאים שלא עובדים עימנו...
מפתיעה מאד גם העובדה שמכתב האיום בהרחקה מהארגון התקבל ממשרד עורכי דין פרטי, בעוד שלאחרונה הוקמה בארגון
מחלקה משפטית , אשר בראשה הועמד אחד מנבחרי הארגון- עו"ד- תמורת השכר החודשי המקובל של נבחרי הארגון המסתכם
בעשרות אלפי ₪ לחודש- מעניין מה פעילותה של מחלקה משפטית זאת ומה פעילותו של העומד בראשה?!
 
את מכתב האיום תוכלו לקרוא בטור החדשות בדף הבית- בטור השמאלי ,למעלה. קובץ מכתב התשובה נשלח לחברים בדיוור ישיר.חברים הרוצים לקרוא את תגובתנו , אשר נשלחה גם למשרד הביטחון, משרד המשפטים ומשרד מבקר המדינה, מוזמנים ליצור קשר עימנו באתר ונשלח אליהם את מכתב התגובה למכתב המאיים, ללא שיניים, של הארגון.


05.01.2011- היום התקבל אצלנו העתק מכתבו של חה"כ משה גפני, יו"ר וועדת הכספים, בו הוא פונה לשר הביטחון אהוד ברק בבקשה לבדוק את העובדה האבסורדית כי נכים מתבגרים החיים מתגמולי מחייה, עקב הוצאתם ממעגל העבודה על ידי אגף השיקום, עקב נכותם, אינם מקבלים את תוספת התגמול למתבגר , המשולמת לכלל הנכים...הווייה אבסורדית זאת פוגעת קשות באלפי נכים מתבגרים החיים מקצבאות מחייה עלובות , אשר גם התוספת הזעומה המגיע להם על פי דין בהתבגרותם נגזלת מהם שרירותית...אנו תקוה כי מהלכו זה של חה"כ גפני יביא לתיקון המצב...על כל פנים, אנו נמצאים רק בתחילת הדרך במאבקנו הגדול והצודק לשינוי קיצוני בגובה התגמולים המשלומים לכלל נכי צה"ל...

03.01.2011- פעילות גדושת אירועים היתה לנו היום...מצד אחד התמקדה הפעילות במועדון ההטבות של נכי ישראל, אשר הצטרפנו אליו ואשר צובר הטבות מעניינות מדי יום ביומו...במהלך השבוע ניצור לינק לאתר מועדון ההטבות אשר עומד להפתיע במחירי ביטוח מדהימים לרכב ולביטוח אלמנטרי וכן עומד לחתום על הסכם שיתוף פעולה ייחודי עם רשת שיווק קמעונאית באינטרנט, אשר התחייבה בפני להעניק הנחות מפתיעות ברכישת מוצרים דרכה , לחברי מצדיעים הלוחמים באזור המרכז, כולל משלוחים חינם הביתה ואפשרות תשלום בכל אמצעי התשלום...וגם התקדמות מפתיעה במישור הפרלמטרי החקיקתי התקיימה היום...אולם על כך בפוסט הבא.

03.01.2011- היום בצהריים התקשר אלי עוזרו האישי של חה"כ משה גפני, יו"ר וועדת הכספים של הכנסת...העוזר בישר לי כי השבוע הוא מטפל בבקשב משר בביטחון להסדרת תשלום התוספת לנכים מתבגרים המקבלים תג"מ או נצרך...לאחר הבהרות נוספות שביקש הבטיח לי כי כבר השבוע תוגש בקשה רשמית בנושא החזרת התוספות לנכים המתבגרים החיים מתג"מ ונצרך, עובדה שעשוייה להקל, במקצת, לכחמשת אלפים נכים מתבגרים , על פי הערכתינו, החיים ומתקיימים מתגמולי המחייה הזניחים...אנחנו מאמינים כי תוספת חודשית הנעה בין עשרות למאות שקלים לחודש, עשוייה לעזור לכם לעבור בקלות ייתר את הראשון לחודש...צר לנו שאיננו יכולים להבטיח לכם תוספות של 20% לגמלה, תוספות אשר זכאים לה רק נכי צה"ל נבחרים ומורמים מעם- חברי הארגון הנבחרים, כמובן! ועכשיו בערב, לפני כמחצית השעה ,התקשרה אלי העוזרת הפרלמנטרית של חה"כ, המשמש כשליחנו בכנסת- בתמיכת השרים יוסי פלד וכחלון- להעברת חוק המגביל את שכר טרחת עורכי הדין בטיפולם להכרה בנכות או להחמרה, תוך השוואת שכר טרחת עורכי הדין המטפלים בנכי צה"ל לאלה המטפלים בניצולי השואה, דהיינו:שכר טרחה בגובה 8% מהתגמול החודשי למשך חמש שנים וזאת רק בתנאי שהצליחו להשיג הכרה בנכותו של התובע אותו הם מייצגים...העוזרת הפרלמנטרית הודיעה לי כי נוסח הצעת החוק שהגשנו התקבל על ידי המחלקה המשפטית שעיסוקה הינו באישור הצעות חוק...בתחילת פברואר תוגש ההצעה לאישור וועדת השרים לענייני חקיקה בה חבר גם השר יוסי פלד התומך במצדיעים ואשר הבטיח תמיכתו בתיקונים לחוק הנכים שתגיש מצדיעים בוועדת השרים לענייני חקיקה בה הוא חבר, תוך השפעתו על השרים האחרים לאשר ההצעות לתיקונים בחוק הנכים שניזום ונגיש באמצעות חברי כנסת התומכים במצדיעים...אנו חייבים להדגיש שאת כל הצעות החוק שאנו מגישים, אנו מגישים באמצעות חברי הקואליציה, בלבד, כך שהסבירות להברת החוקים גדולה , ביותר...וזאת למרות נתמיכה המסיבית במצדיעים באופוזיציה, בייחוד בקרב חברי קדימה.

03.01.2011- עומד להצטרף למצדיעים חבר חדש, אשר מתכוון להשקיע את כל הידע המקצועי שלו- ויש לו הרבה , מאד, ידע מקצועי בתקשורת- במצדיעים ולהשקיע את כל מרצו בפעילות מצדיעים בה הוא מאמין בכל ליבו...אנו מניחים שבקרוב מאד תיחשפו לתוצאות פעילותו של החבר החדש.

שבת שלום מיכאל
10.01.2-11
הצעדה לא מתקיימת מחר אלא בין התאריכים ה 18/1/11-20/1/11 יום שלישי-חמישי כולל. נתחיל ביום שלישי בבקו"ם ונעלה לירושלים . ביום חמישי הצעדה מהכניסה לעיר, כפי שעשינו ביחד לפני שנה. מאוד מאוד חשוב לראותכם איתנו, לפחות בחלק מהזמן. נעמיד לכם אוטובוס מכל נקודה שתרצו הלוך ושוב. אנו מקווים שלהבדיל מהצעדה אז, היום 40 ארגונים מצטרפים ולכן אולי הפעם נצליח לבטל את הגזרה לשחרר את החרדים מכל שרות!
בניגוד לרפורמה שביבי מפרסם, מדובר ,עדין, על פטור משרות לחרדי רווק מגיל 22 ומתן אפשרות לתת לו , אם יבוא לו, לעשות שנת שרות 1 בהתנדבות!!
השאיפה להגדיל את המכסה של המשרתים היא בגדר " ירצו יבואו ירצו ילכו לעבוד!" הכל תלוי יהיה בטוב ליבם ולא בהחלת החוק , שחל עלינו -שרות חובה!!!

המון בריאות וכוח להמשך העשייה שלך
מירי הפורום לשוויון בנטל


1 >> 2 >> 3

 
התחברות לחבריםתאריך ושעה
 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


FacebookTwitter

לייבסיטי - בניית אתרים