מי אנחנו

דף הבית >> מי אנחנו
אודות העמותה

עמותת מצדיעים עומדת לרכז את פעילותה בשני מישורי פעילות מרכזיים:חקיקת חוק בכנסת שיביא להכרה במצדיעים כארגון יציג ללוחמים ותומכי לחימה וכן לפצועי מלחמה , אשר יפעל במקביל לארגון נכי צה"ל אשר ייצג את כלל נכי צה"ל ,אשר חלו או נפגעו בעת שירותם הצבאי מפעילויות לא מלחמתיות.... וכנסת ישראל.שני מישורי פעילות אלה מיועדים להשגת יעד מרכזי אחד- חיזוק ארגון נכי צה"ל והשפעה על פעילותו מבפנים ומהכנסת וכן השבת היוקרה והכבוד לארגון חשוב זה, אשר בשני העשורים האחרונים ראשיו השכילו לרמסם עד דק...אנו נפעל מבחוץ, על מנת לשנות מהיסוד את דרכי התנהלותו של הארגון, על פי האני מאמין של רובם המכריע של נכי צה"ל, ברוח של הצנע לכת והעלאת קרנו של הארגון והשבת מעמדו הציבורי המיוחד בקשריו עם הקהילה בארץ ועם הקהילות היהודיות בנכר....כל נבחרי מצדיעים התחייבו להשתכר משכורת מכסימלית, אשר תיקבע על פי תוצאות הצבעת החברים בסקר שכר הבכירים המכסימלי שפורסם באוקטובר בדף הבית של מצדיעים...רף שכר זה יקבע את רף השכר המכסימלי של כל העובדים בארגון- החל מעובדים זוטרים ועד עובדים בכירים ביותר...כל העובדים בארגון, ללא יוצא מן הכלל, ייבחרו על ידי חברת השמה,כאשר עדיפות והפלייה מכוונת מראש תהייה לנכי צה"ל וללוחמים ,אשר יגישו מועמדותם לכלל המשרות שתוצענה במכרז.
תנועת מצדיעים חרטה על דגלה את הכוונה לתקן את חוק הנכים למען כל נכי צה"ל,אשר חלק גדול מהם הגיע, כמעט, לפת לחם ואף נזרק מביתו באי יכולת לעמוד בתשלומי המשכנתא אשר התחייב אליהם בימים טובים יותר...עד הבחירות הקרובות מתכוונת התנועה לבנות מארג קשרים מסועף עם חברי כנסת , על מנת להשפיע על חקיקת חוקים לטובת נכי צה"ל, כאשר בראש מעייני תנועת מצדיעים ניצבת המשימה של יוזמת חקיקה ,אשר תקבע העברת דמי מחייה חודשיים בגובה השכר הממוצע במשק (בתוספת תגמולי הנכות) לנכים, אשר נקבע כי אינם מסוגלים לעבוד למחייתם...כתוספת ליוזמת חקיקה זאת בכוונתנו לפעול לתוספת לחוק של אפשרות השתכרות עד לגובה שכר מינימום לאותם נכים, אשר נקבע כי אינם יכולים לעבוד ורוצים בכל זאת להשתלב במעגל התעסוקה וזאת בלא לפגוע בגימלתם החודשית...איננו רוצים לראות ולהיתקל במצבים ,אשר אליהם נקלעים נכי רבים המגיעים ,כמעט לפת לחם.איננו רוצים לשלוח חבילות מזון לנכים נצרכים- אנו מאמינים שאסור שתהייה תופעה כזאת שנכים אשר תרמו מגופם ונשמתם למדינה יגיעו למצב של פת לחם! אנו רוצים למנוע הקמתה של וועדת חקירה בעוד 20 שנה, אשר תקבע כי נעשה עוול משווע לנכי צה"ל בתשלומי גמלטות , אשר הביאו אותם לסף רעב ולמצב בו עליהם לבחור בין תשלום לתרופות או תשלום ללחם...
תנועת מצדיעים הוקמה, על מנת לחזק את הקשר בין הקהילה לנכי צה"ל וללוחמים...בכוונתנו לפנות למשרד החינוך, על מנת לפעול בשיתוף פעולה עם הנהלת המשרד בהנחלת מורשת הקרב לנוער ולתלמידים.

פעילות זאת תתבצע בשני אופנים:
1. הרצאות בבתי הספר בשיעורי חברה ואזרחות, אשר תוגשנה על ידי נכי צה"ל ולוחמים.
2. אירוח כיתות תלמידים בבתי הלוחם הפרושים ברחבי הארץ- תוך שיתוף פעולה עם ארגון נכי צה"ל - תוך הפעלת התלמידים בפעילויות ספורט שונות במתקני הארגון,הפעלה שתשולב בסרטי מורשת קרב שיוקרנו בפניהם וכן בשילוב הפעת נכים לוחמים בפני התלמידים,אשר ייספרו להם על נסיבות פציעתם בפעילות צבאית ,מתוך זווית ראייתם האישית...אנו בטוחים כי פעילויות אלה תקרבנה את הנוער אל הצבא ותחדיר בו אמון מחודש במוסדות הצבא והמדינה...
פעילות נוספת שנשים בה את הדגש הינה יחסי גומלין בין נכי צה"ל לבין נכים לוחמים מארצות מעבר לים...בכוונתנו לארגן חילופי משלחות בין נכי צה"ל שיתארחו אצל נכים לוחמים ממדינות מעבר לים ויתחייבו לארח אותם בביתם לביקורי גומלין...חילופי משלחות אלה יינוצלו על ידינו, באמצעות מכבש של יחסי ציבור שיופעל בעת ביקורים הדדיים אלה להציג את דמותה האמיתית של מדינת ישראל בעולם, בניגוד לתדמית שנוצרה לה בעקבות ההתנהלות הפוליטית של מנהיגיה...חילופי משלחות אלה ייבוצעו, תוך היעזרות במשרד החוץ, אשר גם ינחה אותנו לגבי דרכי התנהלותנו בחו"ל לטובת ההסברה הישראלית במדינות בהן נבקר...
עמותת מצדיעים הוקמה מתוך מטרה להיות גורם עוזר ומסייע לנכי צה"ל וללוחמים ותומכי לחימהבכל תחומי החיים... בשלב ראשון אנו מעמידים לטובת החברים שירותים משפטיים ושירותי חוות דעת רפואיים בעלויות מסובסדות והנמוכות בשוק... כן יעמדו בשלב זה יועצים משפטיים ורופאים שיתנו תשובות מוסמכות לבעיות המתעוררות אל הנכים ובנות זוגן...לידי נשות הנכים אנו מעמידים יועצת לחיי משפחה, אשר תתמוך בהן בעצה ראשונית ובטיפול מעמיק בשעת הצורך. עם הגעתנו לכנסת בכוונתנו לתת את כל השירותים המשפטיים והרפואיים בחינם לנכים נזקקים.
אנו פועלים לתת לחברי העמותה שירותים מוזלים בכל תחומי החיים היום יומיים-החל מביטוחים, הסעדה, דלק, בידור ועוד ועוד-כל בקשה והצעה ייבחנו לגופן ונשתדל להיענות להן.
אנו מעמידים לרשות החברים את מדור קונים מוכרים בו יוכלו להציע למכירה או לרכוש מוצרי אמנות של חברים יוצרים ועוד דברים רבים. הפרסום במדור חינם אין כסף.
את העמותה הקמנו בלא כל עזרה כלכלית ואין אנו תלויים במשקיע זה או אחר. על מנת לתרום להצלחת העמותה ולפעילותה למען החברים, נשמח באם תפנו אלינו תורמים.
מכל נכה לוחם ותומך לחימה, אשר מבקש להיות חבר העמותה ייגבה סכום של 240 ₪ כדמי חבר שנתיים באמצעות כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר.
את העמותה מבקרים גוף משפטי וגוף חשבונאי . בראש הגוף החשבונאי עומד רואה החשבון גיא פקירו, רחוב מונטיפיורי 41, פתח תקווה.
עמותת מצדיעים לנכי צה"ל (ע"ר), אשר מספרה 58049933 נרשמה אצל רשם העמותות בתאריך 18.08.2008.

 
 


העמותה הוקמה על ידי מיכאל הרשקוביץ בוגר קרב החווה הסינית במלחמת יום כיפור הנושא על עצמו מאז משא כבד של מחדלי הגנרלים הכושלים בקרב התאבדות מיותר זה...

אנשי קשר במצדיעים:
מיכאל הרשקוביץ- 0505376682
יו"ר עמותת מצדיעים לנכי צה"ל
 
אמיר סלומון- 0526883879
מנהל אזור הצפון
 
אריק ילין- 0523309506
מנהל תחום רווחה
 
 
 
 
אפרת אברהמסון משה
מנהלת בבירוקרטיה ובבעיות מנהלתיות מול רשויות אזרחיות
נייד: 054-5531530


מיכאל הרשקוביץ-
יושב ראש

מיכאל הרשקוביץ, נשוי פלוס שלושה( 32,31,25 ).
מפקד טנק, בוגר החווה הסינית אשר נשלח למשימת התאבדות במישורי החווה לחילוץ צנחני 890, בעל מענק שחרור ייחודי בדמות תעודת נכה צה"ל הלום קרב, יו"ר העמותה ומנהלה בפועל.
לאחר מלחמת יום כיפור למד לתואר ראשון בחינוך והסטוריה כללית, אולם העביר את מרבית זמנו במנזה האוניברסיטאית ואף הצליח להשלים בה את תוא הדוקטורט במנזולוגיה- תואר נחשב מאד לאחר מלחמת יום כיפור.בד בבד עסק שנה בהוראה כמחנך ההית ספר לילדים עובדים ולומדים כן הדריך כשנה חבורת רחוב במורשה והדריך גם את הנערים האלפרונים בגבעת שמואל.לא הסניף מימיו,אולם ,כמעט ,תמיד היה אפוף בניחוחות הגראס בתקופת ההדרכה.

עד היכנסו לפעילות למען נכי צה"ל עסק בייעוץ שיווקי וביחסי ציבור. הפעיל חברה להוצאה לאור בתחום התיירות, הוציא לאור מדריכי תיירות בעברית ובאנגלית, פעל רבות בייעוץ בתחום התיירות הכפרית לגופים ממשלתיים, מוסדיים ופרטיים. הוציא לאור עיתון תיירות ומדריכי שיפוצים בתחום הבנייה.לאחרונה פרסם ספר- מופץ בעברית בכל רשתות הספרים בארץ ומתורגם בימים אלה לאנגלית ("מראה סדוקה", שם הספר) המתאר את מלחמתו בקרב החווה הסינית ואת מאבקו היום יומי ב-P.T.S.D.
נאבק בלא פחד בממסד הבטחוני ובממסד נכי צה"ל, אשר עם השנים הפכו לגוף אחד,אשר קשה להבדיל ביניהם.
אמיר סלומון, מנכ"ל

יליד אוקטובר 1960,נשוי עם שלושה ילדים ( 11,15,21 ),מתגורר בקרית ביאליק מזה כ-23 שנה.יליד הארץ,דור 7 לילידי הארץ מהבילויים.נצר ליואל משה סלומון, אח מוסמך- פארמדיק.


אריק ילין-


ממונה תחום רווחה
עמותת מצדיעים
נולד 1954 בן - 55
פציעה במהלך לחימה ב- 1973 59 אחוזי נכות, לא סופי.
שיקום ללא עזרת האגף.
פרופיל אישי
69-72 - מדריך נוער עובד ולומד
70-72 - חבר מזכירות משמרת נעורים מפלגת העבודה
68-72 - רץ מרתונים
- 90 - מטפל פרטני בחיילים נפגעי נפש
לימודים
86-87 - ב"הס לתסריטאים
75-77 - המכללה לאמנויות
68-71 - אורט מגמת חשמל
פרופיל מקצועי
תאורן ראשי לטלוויזיה וקולנוע - עצמאי

התמחות
תכנון עיצוב וביצוע תאורה באתרי צילום.
ארגון וניהול פרויקטים מיוחדים.
שפות
עברית - שליטה מלאה
אנגלית - שליטה חלקית
רוסית - שליטה חלקית
האני מאמין שלי
מה שלא תעשה עבור עצמך, אף אחד לא יעשה עבורך.
למעט חברים לנשק.
היועצים המשפטיים של העמותה - מנהלי המחלקה המשפטית
עו"ד אפי אהרונוב
עו"ד שוש חן נחום
גיא פקירו-
גיא פקירו , רואה חשבון ,בעל תואר ראשון במנהל עסקים - בוגר המסלול האקדמי של המכללה למנהל, לוחם ומפקד בצה"ל בעברי.
מעונין לתרום ולעזור לשיפור מצבם הפיננסי של נכי צה"ל ומשפחותיהם.
 
משרדנו מתמחה בליווי פיננסי וייעוץ עסקי שוטף לחברות עמותות ועצמאיים הפועלים בתחומים שונים במשק הישראלי .
בין יתר שירותי המשרד אנו מתמחים בניהול החזרי מס וקבלת קצבאות עבור נפגעי מערכת הביטחון.
הטיפול במשרדנו נעשה ברמה מקצועית גבוהה ביותר ע"י רואי חשבון מוסמכים בעלי נסיון רב.
אנו פועלים מתוך מחויבות ורצון כנה לעזור לאלו אשר נפגעו במהלך שירותם הצבאי
ואשר תרמו את גופם ונשמתם למען הגנה על המולדת .


 
 


איריס קורן מנהלת אירועים

איריס קורן ילידת אוקטובר 1969 נשואה ואם ל-3, תושבת כפר יונה.
התחילה את שירותה כמדנ"ית ועקב מצב רפואי עברה לשרת במשרד הבטחון באל"ח (אגודה למען החייל)
כמנהלת לשכת מנכ"ל האגודה סא"ל ישראל סער (פוטש) ז"ל סמח"ט חטיבה 421.
 
כיום, בעלת עסק בשם "קאורית" העוסק בהפקת אירועים ויעוץ יחסי ציבור, חברת איגוד אנשי יחסי הציבור והדוברים בישראל.
הכירה את מצדיעים כאשר התנדבה להפיק את מופע ההתרמה נערך בספטמבר 2010 ומאז נקשרה נפשה עם העמותה וחבריה.
 
מאמינה כי הרוח והגוף קשורים זה בזה, וכי שמחה לנפש תביא מזור לגוף.
 
גאה להיות חברת ועד האחראית על אירועי העמותה.
 
אפרת אברהמסון משה
מנהלת בבירוקרטיה ובבעיות מנהלתיות מול רשויות אזרחיות
כתובת: עפולה
נייד: 054-5531530
מצב אישי: נ'+3.
אתר פעילות התנדבותית: tipulit.bon.co.il
אתר מקצועי: shivukit2011.tv4u.co.il
 
מקצוע:
ניהול, הפקה, שיווק ותוכן. תפקיד אחרון: מנהלת שיווק ופיתוח עסקי ושירותי ייעול ויזמות לעסקים קטנים ובינוניים.
 
ניסיון
2002 כתבת פרסומית ברשת המקומונים "הרשת המקומית" באינטרנט.
2003 פקידת תביעות במשרד עורכי דין ובמקביל:
כתבת מגזין: "יומנה של אם חד-הורית" באתר ההיריון, הלידה וההורות: mamy.co.il; כתבת SEO במגזין אינטרנט לענייני הרזייה ודיאטה; כתבת לענייני תרבות במגזין "במה חדשה".
2004 בעלת מגזין התחקירים באינטרנט: "מנשר": minshar.com
(האתר לא פעיל עוד) -
כולל ניהול צוות עיתונאים פרילסרים, תיקי לקוחות וכותבי מדורים אינפורמטיביים ופרסומיים, מכירת מודעות ושטחי פרסום באינטרנט; הקמת עסק עצמאי העוסק במתן שירותי תוכן, הפקות ועריכה: "M&P הפקות ומדיה" – יח"צ למוצרי צריכה ולמוצרי קונספט באינטרנט ובעיתונות הכתובה+התנהלות מול אמצעי מדיה מגוונים, ניהול ויצירת קונספט, קופירייטינג ושימור לקוחות; מיתוג מחודש ל-"M&P הוצאה לאור"; עריכת לשון והגהה בהוצאת "אלון ספר" ובשלל הוצאות עצמיות;
סופרת, עורכת לשון, מו"ל, עיתונאית, מרצה בחוג הוצאה לאור לילדים;
עורכת לשון בהוצאת "אופיר", עורכת לשון פרילנסר בהוצאות פרטיות; בלוגרית ב"דה מרקר קפה"; M&P הוצאה לאור משתפת פעולה עם עמותת "מצדיעים" לייצוג נכי צה"ל והלומי קרב;
2010 קידום תיקון חוק בכנסת. הצעת החוק הוגשה באמצעות ח"כ אורלי לוי ישראל ביתנו) במושב הכנסת האחרון; הקמת התאחדות הכותבים והעורכים בישראל;
מנהלת שיווק ויחסי ציבור בעסק לעיצוב ולביצוע עבודות חוץ. התפקיד כלל
פיתוח עסקי, יצירת הזדמנויות עסקיות ברמה ארצית, עבודה מול רשתות שיווק
גדולות, מיתוג ויצירת מוצרי קונספט חדשים, ביצוע עבודת יח"צ באינטרנט;
בנוסף עבדתי כמנהלת שיווק סדנאות טיפוליות – כולל הקמת אתר בית, מיתוג
ו-SEO, יצירת שיתופי פעולה והזדמנויות עסקיות, פרסום כתבות ברחבי
הרשת (אינטרנט), עמידה על קשר מול עיתונאים ומערכות עיתונים.
 
את העמותה הקמנו , על מנת להזכיר לעם ישראל שהמיתוסים הכוזבים שסופרו על קרבות במלחמה הארורה הזאת-החווה הסינית והחרמון, למשל-שהיו כישלונות צבאיים מפוארים של גנרלים כושלים, אשר שלחו לגיונות של חיילים להיות בשר תותחים-חיילים, אשר רק בזכות תעוזתם האישית ואמונתם העמוקה בחברות לנשק, הצליחו לשרוד את התופת והפכו כישלונות צבאיים צורבים של "גדולי" המפקדים למיתוסים כוזבים...
את העמותה הקמנו על מנת להצדיע למחתרת ניל"י אשר פעלה נגד השלטון הטורקי ללוחמים היהודיים בצבא הבריטי ולגדוד השומר, לפרטיזנים שנלחמו נגד החיה הנאצית, לתנועות המחתרת-ההגנה האצ"ל ולח"י שנלחמו נגד הבריטים. אנו מצדיעים ללוחמי מלחמת השחרור, מבצע קדש, מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה, מלחמות לבנון הראשונה והשנייה. אנו מצדיעים ללוחמי הימ"ם, השב"כ והמוסד וללוחמים אשר נלחמו ונלחמים ימים כלילות מאז קום המדינה בארגוני טרור היוצאים נגדנו...
את העמותה הקמנו, על מנת להזכיר לעם ישראל את אלפיים ושש מאות חמישים ושישה הנופלים, את שבעת אלפים מאתיים חמישים ואחד הנכים החיים- הפגועים פיסית או נפשית- את מאתיים תשעים וארבעה השבויים וכן את אלפי המתים החיים המתהלכים בקרבנו, כבר שלושים וחמש שנה, נוכחים נפקדים-לכאורה מתפקדים כאן ועכשיו, למעשה חיים יום יום, שעה שעה, לילה לילה את המלחמה הארורה ההיא...הלוחמים, אשר, עדיין מאמינים באידיאות שנות הששים...כדי להזכיר את נעדרי סולטן יעקב: זכריה באומל, צבי פלדמן ויהודה כץ...כדי להזכיר את רון ארד, גיא חבר וכן את גלעד שליט הצעיר מכולם...כדי להזכיר את הנעדרים הקבורים בקברי אחים בארץ ואת אלה הקבורים , עדיין, בשדות הקרב , אשר נפלו בהם... הלוחמים "לשעבר" הלוחמים דהיום ולוחמי המחר אשר עדיין מאמינים ב"אחרי" ולא בפלזמות...הלוחמים הווטרנים, החיילים הסדירים והמילואימניקים, אשר עדיין מאמינים ש"חברות לנשק" אינה סיסמא, כי אם דרך חיים המיושמת בשדה הקרב ולא בנשקייה...נכים חיים המאמינים כי עזרה לזולת ולחברים נכים, אינה יכולה להיעשות ממגדלי שן מתוך לשכות מפוארות...נכים "פשוטים" וגיבורים המאמינים כי גיוס תרומות למען החברים יכול להיעשות גם מהארץ, בלא צורך במסעות צילום משותפים וראוותניים...נכים – ולא נהנתנים תחת קטגוריית נכים- המאמינים כי תמיכה בחבריהם הנכים יכולה להיעשות גם בהשתכרות חודשית צנועה של אלפי שקלים ולא תוך השתכרות של עשרות אלפי שקלים ותשלום הוצאות חודשי של אלפי שקלים...
אנחנו הנכים בוגרי יום כיפור, בוגרי כל מערכות ישראל מקום המדינה ולפני הקמתה, אזרחים פשוטים, אשר עדיין מאמינים, החיים בשני העולמות-העולם הממשי, כל כך עבורנו הממשיך את לחימתנו ביום כיפור ובשאר מערכות ישראל והעולם הווירטואלי, כל כך הנקרא חיי היום יום- מאמינים שצריך לדאוג לחברינו מתוך אמונה בסיסמאות העבר הישנות, אשר נזרקו לפח...מתוך אמונה ביושרה, בצניעות ואהבת לחברך כמוך...
אנחנו הלוחמים הפשוטים, אשר נלחמנו ויצרנו את המיתוסים הכוזבים, שכיסו כישלונות צבאיים צורבים באמצעות קורבנות מיידיים וקורבנות מתמשכים, מאמינים שלנו הלוחמים והנכים-נכי צה"ל האמיתיים- מגיע מעט על מה שהקרבנו, אבל את המעט שמגיע לנו אנו חייבים לקבל מתוך תחושת כבוד להקרבתנו ולא זלזול פטרוני כלפינו...
אנחנו איננו רוצים לסיים את חיינו בשפל ובביזוי, כפי שסיימו ומסיימים את חייהם נפגעי החיה הנאצית...רוצים אנו לחיות את שארי חיינו בכבוד עם שמץ חיוך על הפנים בראותנו את ילדינו ונכדינו גדלים וצומחים לצידנו. פשוט, כי מגיע לנו. איננו רוצים להיות תלויים בחסדי ממשלות ופוליטיקאים חסודים וזחוחים, אשר בבוא היום יחליטו באם להקים עבורנו וועדת חקירה לבדיקת מחדלי העבר בהתייחסות כלפינו...את המגיע לנו-ורק את המגיע לנו- אנו רוצים לקבל בחיינו ולא לקראת מותנו.אנחנו נכי צה"ל מאמינים שנוכל לשנות תכלית שינוי את היחס לחברינו, על ידי חבירה ביחד, שכם אל שכם מול אגף השיקום ,אשר זה שנות דור הפסיק למלא את יעודו כמשקם , על מנת לחוקק ולהשפיע...לחוקק לשינוי המצב והגישה כלפי אלו שתרמו את גופם, נשמתם ובחרותם למען המדינה, למען השמירה על קיום הבית השלישי...להשפיע על חברינו הנבחרים לארגון לפעול בצניעות ולא בראוותנות בעזרתם לנכים, תוך הבנה שפועלם נעשה מתוך שליחות התנדבותית ולא הסתדרותית...להשיב את הכבוד והיוקרה לארגון נכי צה"ל- אשר נבחריו השכילו לשחוק עד דק בעשרים השנה האחרונות- ולהשיב את הכבוד והיוקרה לכל חברינו נכי הצה"ל...

אנו נכי צה"ל והלוחמים הפעילים בעמותה מצהירים ומתחייבים בזאת,כי אם נכהן בתפקיד ניהולי בכיר בעמותה, הנושא בחובו תשלום חודשי,לא נמשוך יותר מ- 30000 ( שלושים אלף ) עלות שכר חודשי ברוטו...כן אנו מצהירים ומתחייבים כי אם ניבחר לכנסת נפעל באומץ ובהתמדה למימוש עקרונות המצע שלנו לכנסת לטובת נכי צה"ל והלוחמים ותומכי הלחימה הסדירים והמילואימניקים-במידה ומאמצינו לא ישאו פרי ועקרונות המצע לא יימומשו לא נהסס להחזיר את מפתחות ההנהגה לחברינו,על מנת שיפעלו במקומנו בכנסת למימוש המצע שהצהרנו עליו ונבחרנו למשימה קדושה זאת בזכותו...!
אם מצדיעים,משפיעים!
 
 
התחברות לחבריםתאריך ושעה
 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


FacebookTwitter

לייבסיטי - בניית אתרים